Problemy wokół abonamentu radiowo-telewizyjnego

Abonament radiowo-telewizyjny uznawany jest przez wiele osób za relikt PRL-u (choć źródła historyczne wykazały, iż podobna opłata – za radio – pojawiła się już w dwudziestoleciu międzywojennym na terenach ówczesnej Polski). Abonament w obecnej formie nie spełnia celów, dla których został wprowadzony – co do tego nikt nie ma chyba wątpliwości.

Reklama

telewizorAbonament RTV spotkał się w ciągu ostatnich lat z ogromną falą krytyki ze strony polityków, dziennikarzy oraz osób zobowiązanych do jego comiesięcznego uiszczania. Z tego też powodu przychody z tytułu abonamentu drastycznie spadały z roku na rok, zmuszając Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do opracowania sprawnego systemu pobierania zaległych opłat.

Zaległości abonamentowe

Działania podjęte przez KRRiT zaczynają powoli podnosić stopień ściągalności opłat za abonament RTV. Wpływy za rok 2012 szacowane są na razie na 470 mln zł lub nawet na kwotę powyżej 500 mln. zł. Tak wysoka ściągalność to zasługa współpracy KRRiT z Pocztą Polską, która wysyła dłużnikom wezwania do zapłaty abonamentu oraz kontroluje ich domy, by sprawdzić, czy posiadają odbiornik telewizyjny lub radiowy. Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że pomimo nie uiszczania abonamentu osoba kontrolowana posiada taki odbiornik, wówczas zasądzana jest kara w wysokości opłat za ostatnie 5 lat.

Kto musi płacić

Pomimo, iż problem z płaceniem abonamentu jest znany wszystkim i głośny od kilku lat, wiedza społeczeństwa na temat istoty abonamentu ciągle jest zaskakująco niska. Warto tu wspomnieć, iż w gospodarstwach domowych płacimy tylko za jeden telewizor czy jedno radio, nawet jeżeli odbiorników posiadamy więcej. Zgodnie z ustawą za korzystanie z odbiorników RTV muszą płacić osoby fizyczne, przedsiębiorcy, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, domy pomocy społecznej oraz prywatne i publiczne szkoły.

Z opłat bynajmniej nie zwalnia nas fakt opłacania telewizji kablowej czy satelitarnej. Nie płacić można natomiast, jeśli oglądamy telewizję lub słuchamy radia na urządzeniu, które nie ma charakteru odbiornika – np. poprzez komputer, telefon, I-Pod itp. Jeżeli pomimo tego posiadamy w domu działający odbiornik radiowy lub telewizyjny, z którego nie korzystamy, wówczas nie jesteśmy zwolnienie z opłaty za abonament RTV.

Zwolnienie z opłat

Jest możliwe całkowite lub tymczasowe zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej. Zwolnienie takie dotyczy osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek przedemerytalny, emerytów oraz tych, którzy ukończyli 75 lat życia, osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz zaliczanych do I grupy inwalidów,  osób niezdolnych do samodzielnego utrzymania się. Aby uzyskać zwolnienie z płacenia abonamentu, należy złożyć n poczcie odpowiedni wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi prawo do tegoż zwolnienia.

Stopka autorska: telewizorAbonament RTV – http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/abonament-rtv-2012-kolejna-podwyzka.html

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz