Analiza polskiej gospodarki – pierwsze półrocze 2012

W pierwszym półroczu bieżącego roku dynamika wzrostu PKB w Polsce obniżyła się. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wzrost PKB w pierwszym kwartale wyniósł 3,5% w stosunku do końca 2011 roku kiedy to wyniósł 4,3%. Na obniżenie się wzrostu PKB miał wpływ spadek popytu krajowego oraz gorszy bilans handlowy z zagranicą.

Reklama

Pogorszeniu uległ eksport netto, co wynikało ze zmiany kursu złotego. Z kolei popyt wewnętrzny spowolnił, głównie przez ograniczenie inwestycji oraz spadek spożycia publicznego. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, ich sytuacja pozostała na dobrym poziomie, pogarszając się nieznacznie tylko na początku 2012 roku.

Pierwsze półrocze 2012 roku stało pod znakiem obniżenia się wzrostu liczby pracujących w gospodarce oraz w sektorze przedsiębiorstw. Pomimo tego dynamika liczby osób zatrudnionych pozostała na dodatnim poziomie. W tym samym czasie rosła liczba osób aktywnie zawodowych, co przełożyło się na wzrost stopy bezrobocia. Statystyki pokazują, iż wzrost wynagrodzeń oraz wzrost kosztów pracy pozostały na stabilnym poziomie, niezagrażającym gwałtownemu wzrostowi inflacji.

Przez minione półrocze Rada Polityki Pieniężnej tylko raz zdecydowała się podnieść stopy procentowe. W maju RPP podniosła stopy procentowe o 0,25 pkt. bazowych i była to pierwsza podwyższa stóp od prawie roku. Obecnie, główna stopa referencyjna wynosi 4,75%. Podobnie wzrosły stawki pieniądza na rynku międzybankowym. Podwyżka stóp procentowych w maju, przełożyła się na wzrost oprocentowania lokat bankowych oraz wzrost rentowności obligacji skarbowych. Najbardziej zyskały obligacje o terminie zapadalności do 2 lat. Wśród depozytów terminowych, najwięcej zyskały lokaty długoterminowe.

Jeśli chodzi o rynek giełdowy, to ceny akcji na warszawskiej giełdzie obniżyły się mocno pod wpływem złych nastrojów na rynkach światowych. Największa przecena akcji miała miejsce od marca do końca maja. W czerwcu, nastroje poprawiły się i akcje na GPW odrobiły część start.

W pierwszym półroczu 2012 roku, ceny mieszkań na rynku pierwotnym oraz wtórnym zanotowały trend spadkowy. Ceny nieruchomości obniżyły się. Z kolei na rynku walutowym, polski złoty osłabił się, głównie przez dane płynące z krajów strefy euro, pogarszające nastroje na rynkach finansowych. Dopiero w czerwcu nastąpiła aprecjacja złotego.

Perspektywy dla polskiej gospodarki w nadchodzących miesiącach nie są już tak optymistyczne jak jeszcze rok temu. Jednak, Polska jako jeden z nielicznych krajów w Europie zanotuje wzrost gospodarczy powyżej 2%. Najgorszym rokiem może okazać się ten nachodzący, ponieważ prognozy pokazują wzrost na poziomie ok. 2,1%. Towarzyszyć temu będzie mniejsza inflacja, która powinna wahać się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego.

Stopka autorska: lokaty – http://www.porownanielokat.com.pl/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz