Czy depozyty bankowe są bezpieczne w polskich bankach?

Lokaty bankowe oraz inne środki deponowane w bankach podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, to państwowa instytucja zabezpieczająca depozyty bankowe. Spełnia także rolę gwaranta banków oraz pomaga im w przypadku zagrożeniem bankructwem. BFG utworzono w 1994 roku. Wysokość kwoty gwarancyjnej do jakiej BFG jest w stanie poświadczyć to równowartość 100 000 euro w złotówkach. Każde oszczędności zdeponowane w banku na rachunku podlegają gwarancjom w 100%.

Reklama

złote monetyW obecnie trudnych czasach w gospodarce światowej, polski rząd zmienił ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Od 2011 roku, powiększono kwotę gwarancyjną do 100 000 euro, we wcześniejszym okresie było to 50 000 euro. Zagwarantowano wypłatę przechowywanych środków do 20 dni roboczych. Zniknęła również zasada kompensacji, w tej chwili wszystkie środki są wypłacane w całości, bez uwzględniania istniejących kredytów w banku. Wprowadzone zasady są powszechne w całej Unii Europejskiej i mają gwarantować bezpieczeństwo sektora bankowego.

Ochronie środków przechowywanych na rachunkach bankowych podlegają:

  • osoby prawne oraz osoby fizyczne,
  • podmioty o ułomnej osobie prawnej,
  • pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.

BFG chroni depozyty zarówno w polskich złotówkach oraz w obcej walucie. Ochroną nie są objęte: depozyt do płatności pre-paid, kaucje bankowe, środki ze składek ubezpieczeniowych oraz depozyty przeznaczone na kupno udziałów w funduszach inwestycyjnych.

Bankowy Fundusz Inwestycyjny finansowany jest przez m.in.: kredyty pochodzące od NBP, dotacje pochodzące z budżetu państwa, pomoc zagraniczną, składki pobierane od banków działających w Polsce oraz z przychodów od kredytów udzielanych przez BFG. W wyjątkowych sytuacjach pobierane są od banków środki na pomoc upadającemu bankowi.

Nasze lokaty bankowe są bezpieczne. Gwarantem tego jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Każdy z nas, kto miał obawy, przy powierzaniu oszczędności bankom w dzisiejszych czasach, powinien  spać spokojnie. System bankowy w Polsce podlega szczególnej ochronie, a świadectwem tego jest działalność BFG.

Stopka autorska: lokaty bankowe – http://najlepszelokatybankowe.net/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 3.5/10 (liczba ocen: 2)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz