Co kryje się pod pojęciem służebność przesyłu?

Służebność przesyłu to szczególny rodzaj służebności gruntowej, którą wprowadzono do naszego prawa 3 sierpnia 2008 roku (nowelizacją ustawy Kodeks Cywilny). Odnośny zapis ma on na celu uregulowanie  stosunku prawnego pomiędzy przedsiębiorcami przesyłowymi, a właścicielami gruntów, na których przedsiębiorcy umiejscowili infrastrukturę przesyłową lub zamirzają ją umiejscowić.

Reklama

Zapis ten ma za zadanie również ułatwić dalsze inwestycje, gdyż służebność przesyłu może być ustanowiona również w odniesieniu do infrastruktury dopiero planowanej. O jakich urządzeniach mowa? Są to zarówno urządzenia naziemne jak i te prowadzone pod powierzchnią,  a więc wszelakiego rodzaju słupy energetyczne, rurociągi gazowe, wodno – kanalizacyjne czy słupy telefoniczne.

Najprościej mówiąc wszystko to, co znajduje się na gruncie prywatnym/firmowym i nie jest w posiadaniu właściciela nieruchomości. Służebność przesyłu dotyczy się również linii energetycznych przebiegających nad nieruchomością. Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, art. 305, przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tychże urządzeń.

Służebność przesyłu określa więc zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na  której znajdują się lub mają się znajdować jego urządzenia przesyłowe. Zostaje ona ustanowiona na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, a odpowiedni zapis trafia do Księgi Wieczystej nieruchomości, która tą służebnością jest obciążona. Ważną kwestią jest to, iż sprawa dotyczy nie tylko właścicieli prywatnych gruntów, ale także tych w będących w posiadaniu firm.

Jeśli strony nie ustaliły inaczej umowa wygasa w momencie likwidacji przedsiębiorstwa, a przedsiębiorca ma obowiązek usunięcia zamontowanych urządzeń, jeśli utrudniają one korzystanie z nieruchomości.

Wprowadzenie pojęcia służebności przesyłu pozwoliło licznym posiadaczom gruntów uregulować stan prawny oraz domagać się odszkodowań od przedsiębiorców przesyłowych za wieloletnie i bezpodstawne korzystanie z nieruchomości, a także obniżenia w znaczący sposób jej wartości rynkowej, wizualnej, a niejednokrotnie pozbawienia jej zamierzonej funkcji, np. właściciel niewielkiej działki budowlanej z umiejscowionym na środku słupem wysokiego napięcia nigdy nie otrzyma pozwolenia na budowę. Należy jednak mieć na uwadze, że odszkodowanie przyznane może być za okres do 10 lat wstecz, od daty wystąpienia na drogę sądową

Stopka autorska: nieruchomości – http://nieruchomosci.dom.eu/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 9.5/10 (liczba ocen: 2)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz