Co przeciętny „Kowalski” powinien wiedzieć o lokatach bankowych?

Lokaty bankowe i ich specyfikę można omówić zamykając się w kilku kwestiach. Przede wszystkim należy do nich charakterystyka parametrów, które mają największy wpływ na atrakcyjność oferty. Należy na nie zwrócić szczególną uwagę w trakcie analizowania lokat. To zagwarantuje nam pewność osiągnięcia wysokich zysków.

Oprocentowanie lokat

Wysokość oprocentowania, w przypadku lokat bankowych, zawsze jest podawana przez banki w skali roku. Dzieje się tak zawsze, nawet jeśli są to lokaty o krótszym terminie zapadalności. Dlatego należy to uwzględnić przy wybieraniu lokaty i mieć świadomość, że pomimo tego iż lokata o krótkim terminie zapadalności posiada wyższe oprocentowanie to pozwoli nam zarobić mniej niż lokata długoterminowa o niższym oprocentowaniu. Przy analizie oprocentowania należy także mieć na uwadze to, iż istnieją dwa podstawowe rodzaje oprocentowania – stałe oraz zmienne. Oprocentowanie stałe, pozwala nam z góry określić zyski z lokaty i gwarantuje nam to, że aż do końca terminu zapadalności lokaty nie ulegnie ono zmianie. Oprocentowanie zmienne z kolei jest uwarunkowane zmianami stawki WIBOR, czyli ceny pieniądza na rynku międzybankowym. W momencie wzrostu WIBOR-u – oprocentowanie takiej lokaty również rośnie. Na stawkę WIBOR duży wpływ ma polityka monetarna prowadzona przez bank centralny. Dlatego zmiany stóp procentowych odgrywają dużą rolę na rynku produktów bankowych.

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja  informuje nas, jaka jest częstotliwość dopisywania odsetek. Zyski z lokaty w największym stopniu są uzależnione od oprocentowania oraz właśnie od kapitalizacji odsetek. Im częściej następuje kapitalizacja – tym większe zyski osiągniemy na lokacie bankowej. Banki oferują różne rodzaje kapitalizacji odsetek. Są to terminy od jednego dnia po np. rok. Jednak standardowym rodzajem kapitalizacji jest obecnie kapitalizacja miesięczna.

Termin zapadalności

Przy zakładaniu lokaty należy także zastanowić się, na jaki czas chcemy założyć lokatę – co jest równoznaczne z tym, na jaki okres jesteśmy w stanie zamrozić nasze oszczędności. Lokaty bankowe wiążą się z czasowym zablokowaniem posiadanych środków. Zakładając lokatę i deponując na niej pieniądze, najczęściej banki zastrzegają sobie prawo do niewypłacenia odsetek z lokaty, jeśli ta zostanie zerwana przed czasem. Dlatego nie opłaca się zakładać lokaty na dłuższy termin, jeżeli już na początku wiemy, że oszczędności mogą być nam potrzebne, jeszcze przed zakończeniem lokaty. Wybór terminu zapadalności lokaty bankowej jest najczęstszym dylematem, którego nie można rozstrzygnąć za pomocą np. rankingu lokat. To, na jaki okres zdecydujemy się zdeponować oszczędności na lokacie, zależy w szczególności od nas.

Podatek Belki oraz inflacja

Podatek Belki, jak jest potocznie nazywany podatek od przychodów kapitałowych, jest pobierany od wszystkich rodzajów lokat. Wynosi on 19% i jest on z góry odliczany przez bank. Oznacza to, że nasza kwota odsetkowa, którą przekaże nam bank jest już pomniejszona o podatek od przychodów kapitałowych. Warto pamiętać, że przy analizowaniu oprocentowania lokat, lokata dwunastomiesięczna reklamowana na 6% to tak naprawdę 4,8% zysku w skali roku. Drugim czynnikiem, który wpływa na zyski z lokat jest inflacja. Po odliczeniu podatku i przyrównaniu oprocentowania netto do stopy inflacji w danym okresie, otrzymamy procent realnych zysków, możliwy do osiągnięcia na danej lokacie. Dlatego aby określi, ile realnie zarobimy na depozycie terminowym, musimy zawsze wziąć pod uwagę inflację oraz podatek Belki.

Dodatkowe wymagania stawiane przez banki

Część banków, jeśli nie większość, przy zakładaniu lokaty wymaga od klientów założenia konta osobistego. Banki w ten sposób starają się związać klienta ze swoimi usługami na dłuższy czas. Banki często również pobierają opłaty za prowadzenie takiego rachunku, czym rekompensują sobie wysokie oprocentowanie oferowanej lokaty. Innymi warunkami stawianym przez banki są m.in.:

  • możliwość założenia lokaty tylko jeden raz,
  • ograniczenia kwotowe – czyli minimalna i maksymalna kwota wpłaty,
  • konieczność skorzystania z innych usług banku – np. karty kredytowej,
  • nie posiadanie żadnego produktu w danym banku.

Stopka autorska: Lokaty bankowe – http://e-lokatybankowe.pl/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz