Czy lokaty terminowe ze zmiennym oprocentowaniem są opłacalne?

Chcąc założyć lokatę ze zmiennym oprocentowaniem, spodziewać się możemy większych zysków, w przypadku gdy zostaną podniesione stopy procentowe. Oprocentowanie zmienne jest najczęściej ustalane na podstawie wskaźnika WIBOR. Pokazuje on cenę pieniądza na rynku bankowym.

Reklama

Rada Polityki Pieniężnej podjęła ostatnio decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Osoby, które posiadają lokaty bankowe ze zmiennym oprocentowaniem mogą cieszyć się większymi zyskami.

Obecnie sześć banków oferuje lokaty terminowe ze zmiennym oprocentowaniem. Oprocentowanie jest uzależnione od wskaźników WIBOR lub WIBID. Jednak bardziej atrakcyjne oferty to te powiązane ze wskaźnikiem WIBOR. Przy obecnym poziomie stóp procentowych, przynoszą one porównywalne zyski, jak lokaty ze stałym oprocentowaniem.

Jedną z lepszych ofert lokat bankowych ze zmiennym oprocentowaniem posiada FM Bank. Oprocentowanie może wynieść od 1,3% do 1,6% + WIBOR półroczny. Oprocentowanie uwarunkowane jest od terminu zapadalności, na jaki zdecydujemy się założyć lokatę. Przy obecnym poziomie WIBORu sześciomiesięcznego (5,1%), lokata w FM Banku może nam przynieść zysk nawet 6,6% w przypadku lokaty trzyletniej.

Ciekawą ofertę lokaty ze zmiennym oprocentowaniem posiada także Meritum Bank. Oprocentowanie w Meritum Bank wynosi 1% lub 1,1% + WIBOR 6M czyli ok. 6,2% w skali roku. Nieco niższe odsetki można dostać na lokacie Raiffeisen Banku. Lokata ta jest oprocentowana maksymalnie na 0,75% + WIBOR 6M czyli ok. 5,85%. Minimalnie możemy otrzymać ok. 5,35%. Oprocentowanie reszty lokat jest ustalana na podstawie wysokości WIBID i jest znacznie mniej atrakcyjne.

Oprocentowanie lokat ze zmienną stopą uzależnione jest pośrednio od przewidywań inflacyjnych, a także od cen pieniądza na rynku międzybankowym. Jednak decyzję o wysokości stóp procentowych podejmuje Rada Polityki Pieniężnej. Lokaty bankowe ze zmiennym oprocentowaniem mogą zyskać, w przypadku podniesienia stóp procentowych. Dlatego, tego typu lokaty są atrakcyjne, kiedy wiadomo, że RPP będzie zaostrzać politykę pieniężną. Jeśli inflacja jest niska i nie ma obaw co do wzrostu gospodarczego, nie będzie można liczyć na większe zyski. Podsumowując, lokaty bankowe ze zmiennym oprocentowaniem są dobrą opcją na oszczędzanie, kiedy na rynkach jest wysoka inflacja i niestabilne warunki. Zmienne oprocentowanie może nas uchronić przed wysoką inflacją, co za tym idzie za realnymi stratami z depozytu terminowego.

Stopka autorska: lokaty terminowe – http://oprocentowanielokat.info/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz