Czy mieszkanie komunalne możemy wykupić na własność ?

Osoby, które wynajmują z gminy mieszkanie komunalne mają możliwość wykupienia go na własność, często na dodatek na preferencyjnych warunkach. Warto jest więc się dowiedzieć kto i kiedy może z takiej opcji skorzystać , a także jak dokładnie to zrobić.  Aby wykupić w ten sposób mieszkanie musimy otrzymać najpierw zgodę na jego sprzedaż.

Reklama

Kiedy możemy wykupić mieszkanie na własność ?

Przeważnie też to gmina wychodzi z propozycją, aby lokator wykupił taką nieruchomość. Może się jednak zdarzyć, że ami będziemy musieli wyjść z taką inicjatywą. Najlepszym więc rozwiązaniem może być osobiste zapytanie się w gminie o taką możliwość. Największe szanse na wykupienie takiego lokalu będziemy mieli wtedy, gdy w danym budynku będzie już kilka wykupionych tak mieszkań.

Aby ubiegać się o możliwość wykupienia mieszkania komunalnego musimy być przede wszystkim najemcą takiego lokalu. Nie powinniśmy mieć również zaległości w opłacaniu czynszu, a samo mieszkanie musi mieć uregulowaną sytuację prawną, jak również jego stan techniczny ( działające urządzenia sanitarne, wprawione wszystkie okna ) nie powinien budzić żadnych wątpliwości.

Kolejne kroki do wykupu nieruchomości.

Gdy gmina przyśle nam odpowiednie pismo z ofertą wykupu lokalu, wówczas powinniśmy złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek, zazwyczaj jest na to określony czas około dwudziestu jeden dni. Do takiego wniosku należy także dołączyć odpowiednie dokumenty, takie jak umowę najmu, zaświadczenie o zameldowaniu, decyzję z gminy o przydziale mieszkania oraz kserokopię dowodu tożsamości (dowodu osobistego). Jeżeli występujemy jako spadkobiercy, to dodatkowo powinniśmy przedłożyć również akt zgonu najemcy, ewentualnie akt małżeństwa (jeśli spadkobierca był naszym współmałżonkiem) oraz decyzję o nabyciu spadku.

Forma wykupu mieszkania.

W takim wniosku musimy także określić w jakiej formie chcemy dokonać płatności za tę nieruchomość, czy będzie to forma ratalna czy tez gotówka. Często się zdarza, choć nie zawsze, że gminy naliczają takim nabywcom pewnego rodzaju bonifikaty, które wynoszą od jednego do nawet dziewięćdziesięciu procent wartości mieszkania. Zazwyczaj dotyczy to osób, które deklarują się, że będą płaciły w gotówce za lokal, ale też może to dotyczyć długoletnich najemców, bądź też w sytuacji gdy wszyscy najemcy mieszkań w danym budynku chcą wykupić lokale.

Po dokonaniu wyceny przez rzeczoznawcę i zaakceptowaniu jej przez nas notariusz, sporządza akt notarialny. Następnie  zostanie także dokonany wpis w księdze wieczystej i ostatecznie zostaniemy zarejestrowani jako właściciele mieszkania.

Stopka autorska: Wykup mieszkań od gminy

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 8.3/10 (liczba ocen: 3)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz