Czym jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

ZFŚSKażdy pracodawca, a w szczególności ten wywodzący się ze sfery finansowanej z budżetu państwa lub zatrudniający więcej niż 20 pracowników ma obowiązek tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  Środki finansowe pochodzą z tak zwanego odpisu na fundusz socjalny i zasilają specjalnie do tego celu prowadzone konto bankowe. Odpis na fundusz socjalny dokonywany jest w przeliczeniu na pracownika, a więc ilość środków uzależniona jest w dużej mierze od ilości pracowników w danej firmie. Zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zarządza pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Często w celu wsparcia pracodawcy i związków zawodowych w kwestiach administracyjnych lub organizacyjnych, powoływane są komisje socjalne. Ważne jest, aby pamiętać, że realizacja polityki socjalnej dotyka kwestii wrażliwych, w związku z tym w szeregach komisji socjalnej powinny znaleźć się osoby godne zaufania i cieszące się dobra opinią wśród współpracowników.

Pracodawca wraz z organami pomocniczymi może wspierać pracowników, których sytuacja rodzinna, materialna czy mieszkaniowa jest niezadowalająca. Pomoc może przybierać formy: dofinansowania wypoczynku pracownika oraz dziecka, pożyczek przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zapomóg wypłacanych w formie pieniężnej, pomocy rzeczowej, zakupu świadczeń o charakterze sportowo –  rekreacyjnym, wsparcia w płatności za żłobki czy przedszkola i innych zgodnych z wewnętrznym regulaminem ZFŚS. Należy pamiętać, że ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie można finansować przyzakładowych stołówek, studiów, szkoleń zawodowych, dojazdu do pracy, premii za dobre wyniki pracy, opieki medycznej, imprez integracyjnych lub okolicznościowych, prezentów i spotkań okolicznościowych i innych niemających bezpośredniego związku z kryterium socjalnym.

Niezwykle ważną kwestią jest również fakt, że niedopuszczalne jest przyznawanie świadczeń pracownikom w równej wysokości. Ustawa o ZFŚS wyraźnie podkreśla, że wysokość świadczeń przyznawana powinna być w oparciu o kryteria socjalne, a wiec o wspomnianą wcześniej indywidualną sytuację rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową czy materialną. Każdy pracowała, który nie przestrzega powyższych założeń naraża się na kary, w tym również pieniężne ze strony między innymi państwowej inspekcji pracy.

Stopka autorska: fundusz świadczeń socjalnych – http://www.xn--zfs-dza.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz