Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX

pożarDyrektywa Unii Europejskiej ATEX (z francuskiego Atmosphere Explosible) reguluje wszystkie wymagania dotyczące stref zagrożonych wybuchem oraz produktów przeznaczonych do używania w strefach zagrożonych wybuchem.

W jej skład wchodzą dwa podstawowe dokumenty, nazwane ATEX95 (obowiązuje w krajach UE od 1 lipca 2003 roku, natomiast w Polsce od 1 stycznia 2006 roku) oraz ATEX137 (utworzona 16 grudnia 1999 roku, a w Polsce obowiązującą od 25 lipca 2003 roku).

Reklama

Dyrektywa ATEX ma za zadanie wyeliminowanie lub zmniejszenie do minimum ryzyka, związanego ze stosowaniem każdego produktu w obszarze, gdzie znajdować może się atmosfera grożąca wybuchem. Regulacje ATEX są jednymi z najbardziej podstawowych wymagań, jakie mają spełniać produkty stosowane w strefach zagrożonych wybuchami. Wymagania bardziej szczegółowe podane są w innych, uzupełniających dokumentach, oczywiście w pełni zharmonizowanych z dyrektywą ATEX.

Dyrektywy ATEX95 i ATEX137 swoją treścią definiują przestrzenie wybuchowe oraz kategoryzują i grupują wszystkie przedmioty, które używane są do pracy w tych właśnie przestrzeniach. Ponadto dokumenty te określają procedurę badania urządzeń, które muszą być spełnione przy notyfikowaniu jednostek. Co również istotne, w dokumentach zawarty jest sposób oznaczania tych właśnie przedmiotów i systemów ochronnych oraz podają one wzór oznakowania CE.

Każdy podmiot produkujący tego typu przedmioty, odpowiada za określenie ich zgodności funkcjonowania z zasadami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie. Wszystkie regulacje obejmują również przedmioty produkowane jedynie na użytek firmowy, ponieważ owe produkty traktowane są, jako wyrób do użytkowania na terenie całej Unii Europejskiej.

Definiowana przez dyrektywy strefa zagrożona wybuchem obejmuje przestrzenie, w których produkuje się, użytkuje i przechowuje substancje, które mogłyby wytworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem (albo innymi utleniaczami). Do takich przestrzeni można zaliczyć między innymi następujące miejsca pracy: kopalnie, huty, elektrownie, przedsiębiorstwa produkujące substancje łatwopalne, itp.

Wykonywane są oceny zgodności z dyrektywą ATEX, które potwierdzają kompetencje przedsiębiorcy, a które mogą przyczynić się do strat ekonomicznych (spowodowanych np. wybuchem) oraz zapewniają bezpieczeństwo pracownikom. Przestrzeganie ich jest oczywiście obowiązkowe.

Stopka autorska: ATEXhttp://www.obac.com.pl/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 8.5/10 (liczba ocen: 2)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz