Elastyczne formy zatrudnienia – zalety i wady

umowaDzisiaj wszyscy powinni  starać się być  coraz bardziej elastyczni. Umiejętność  szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków  w życiu gospodarczym z pewnością może decydować o naszej przewadze w danej profesji.  By podołać potrzebom rynku coraz częściej rezygnujemy ze standardowej formy zatrudnienia, tj.  umowy o pracę i   wybieramy bardziej elastyczne formy  zatrudnienia, czyli umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. Zanim  jednak wybierzemy formę  zatrudnienia i podpiszemy umowę, trzeba rozważyć,  jakie za i przeciw posiada każda z nich.

Reklama

Umowa o pracę unormowana został w Kodeksie Pracy. Cechą charakterystyczną tej formy zatrudnienia jest ścisłe podporządkowanie zatrudnionego wobec zatrudniającego. Jest to  typowa umowa starannego działania, a zatem nie musi  zakończyć się uzyskaniem konkretnego rezultatu. Ważną cechą stosunku pracy  jest to, iż ryzyko biznesowe spoczywa na pracodawcy.  Zaś wadą dla  pracownika, może być  to, iż praca musi być wykonywana osobiście. Umowa o pracę ma w każdym przypadku odpłatny charakter , a regulacje dodatkowo gwarantują minimalny poziom  wynagrodzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę  jest zróżnicowany. Przy umowie na czas nieokreślony przez pierwsze 6 miesięcy  pracy wynosi on 2 tygodnie, po przekroczeniu sześciu miesięcy pracy trzydzieści dni dni, po trzech latach pracy trzy miesiące. W przypadku  zatrudnienia na czas określony, powyżej 6 miesięcy strony mogą ustalić 14-dniowy okres wypowiedzenia.

Umowa zlecenie unormowana  została  w  Kodeksie Cywilnym (art. 734-751). Pozwala ona na większą swobodę, niż umowa o pracę.  Umowa ta ma charakter umowy starannego działania , a odpowiedzialność ponosi przyjmujący zlecenie. Umowa zlecenia może być wykonywana  przez osobę trzecią, jeżeli taki zapis  został uwzględniony w kontrakcie lub wynika to ze zwyczaju. Ważną  cechą umowy zlecenia jest to, iż może ona mieć nieodpłatny charakter. Umowa ta może zostać rozwiązana  w każdym momencie, chyba że  umowa stanowi  inaczej.

Umowa o dzieło unormowana  jest  w art. 627-646 Kodeksu Cywilnego.  Jest to forma zatrudnienia, dająca znacznie większą swobodę działania niż umowa o pracę.  Umowa o dzieło jest umową rezultatu, a więc  liczy się jej ostateczny wynik. W przypadku tej umowy ryzyko gospodarcze  ponosi osoba przyjmująca zamówienie. Realizację dzieła można powierzyć  osobie trzeciej, z wyjątkiem sytuacji gdy jego charakter wymaga osobistego nakładu pracy. Umowa ta jest odpłatna. Jeżeli w umowie o dzieło nie zawarto dodatkowych zapisów , to można ją wypowiedzieć w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia, jednak zamawiający ma obowiązek zapłacić za część już wykonanego dzieła.

W gospodarce funkcjonują różne formy zatrudnienia, a ponadto cały czas pojawiają się nowe formy, które są hybrydami klasycznych umów. Zanim wybierzemy konkretną formę zatrudnienia i podpiszemy umowę winniśmy mieć świadomość, jakie niesie ona ze sobą plusy i minusy.

Stopka autorska: umowa zleceniehttp://www.umowa-zlecenie.com/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 5.0/10 (liczba ocen: 3)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz