Elektronika wkracza wciąż w kolejne sfery życia codziennego

Nie powinniśmy się łudzić że bez układów scalonych i tym podobnych wynalazków da się jeszcze współcześnie normalnie funkcjonować.

Reklama

układy scaloneWszak nawet organy państwa i większość urzędów publicznych wymusza na nas zaznajamianie się z nowoczesną technologią. Często obniża ona koszty rozmaitych procedur oraz ułatwia obywatelom załatwianie podstawowych spraw. We współczesnych realiach świat wirtualny, zwłaszcza dla młodego pokolenia, jest czymś oczywistym i naturalnym. Co więcej, nie wyobrażają sobie np. bez internetu codziennego funkcjonowania. Prawdą jest że wiele zakupów, transakcje bankowe oraz komunikacja z innymi ludźmi online są łatwe oraz niedrogie. Zaawansowane oprogramowanie komputerowe pozwala na podnoszenie własnych kwalifikacji, a nawet na podjęcie pracy zarobkowej bez wychodzenia z domu.

Automatyzacja już dawno zdominowała wiele gałęzi przemysłu, usług oraz produkcji. Nadchodzi czas na kolejne dziedziny, w których wydajne procesory będą ułatwiały nam życie. Elektroniczny system obsługi klienta wdrażany jest w wielu podmiotach użytku publicznego oraz w prywatnych przedsiębiorstwach. Zdalne zarządzanie pracą ludzi oraz urządzeń staje się faktem na coraz szerszą skalę. W dobie kryzysu tym bardziej poszukuje się innowacyjnych rozwiązań, które wydatnie zmniejszają koszty funkcjonowania. Jednorazowa inwestycja zazwyczaj w stosunkowo krótkim czasie przynosi konkretne zyski.

Wszechobecne, profesjonalne oprogramowanie oraz związane z tym zatracanie tradycyjnych więzi międzyludzkich, powoduje oczywiście też wyraźne zagrożenia. Do głównych należy np. wyobcowanie społeczne oraz marginalizacja osób, które nie nadążają za dynamicznymi zmianami. Problemem jest między innymi system nauczania, praktycznie na wszystkich jego szczeblach. Daleki jest on bowiem od potrzeb rynkowych i dostarczania umiejętności, pozwalających na podjęcie zatrudnienia w nowych profesjach. Tu pojawia się kwestia diametralnej reformy oświatowej oraz szkolnictwa wyższego – ścisłej współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi przedsiębiorstwami.

Tutaj znajdziesz dobry przykład, wskazujący jak dalece rozprzestrzenione są w różnych sferach innowacyjne rozwiązania dla biznesu oraz zwykłych zjadaczy chleba. Kompleksowe oprogramowanie oraz świat online są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego wkrótce niemożliwa będzie codzienna egzystencja bez choćby podstawowych umiejętności, jakich wymaga nieustanna komputeryzacja oraz cyfryzacja. Warto zatem poważnie potraktować rady swoich dzieci lub wnuków, które niemal rodzą się dziś z elektronicznymi akcesoriami w dłoni.

Stopka autorska: Tutaj – http://www.fitnet.pl/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz