Finanse przedsiębiorstw oraz wykorzystywanie zasobów finansowych

Finanse przedsiębiorstw – są to relacje ekonomiczne, które są związane z ruchem potoków pieniężnych, formowaniem, podziałem i wykorzystaniem dochodów i fondów pieniężnych subiektów gospodarowania w procesie odtwarzania.

Reklama

finanseW procesie odtwarzania, finanse przedsiębiorstw jako kategoria ekonomiczna przejawiają się i wyrażają swoją istotę oraz swoje właściwości wewnętrzne przez takie funkcję jak:

– formowanie zasobów finansowych w procesie produkcyjno – gospodarczym działalności;
– podział i wykorzystanie zasobów finansowych w celu zabezpieczenia operacyjnej, produkcyjnej i inwestycyjnej działalności w celu wykonania swoich zobowiązań finansowych przed budżetem, bankami, subiektami gospodarującymi;
– kontrolę formowania i wykorzystania zasobów finansowych w procesie odtwarzania.

Formowanie się zasobów finansowych w przedsiębiorstwach odbywa się podczas formowania fondu statutowego, a także w procesie podziału przychodów pieniężnych w wyniku zwrócenia awansów do głównych kosztów i zwrotnych fondów, wykorzystanie dochodów na formowanie fondu rezerwowego, nagromadzenia i spożywczego.

W związku z tym, pojęcie „formowanie” i „podział” należy docelowo rozpatrywać jako jedyny proces produkcji społecznej. Tworzenie się fondów pieniężnych zawsze przewiduje podział dochodów.

Wykorzystanie zasobów finansowych przez przedsiębiorstwa

Formowanie i wykorzystanie zasobów finansowych w przedsiębiorstwach – to proces tworzenia pieniężnych fondów dla ubezpieczenia operacji finansowych i działalności inwestycyjnej, wykonania zobowiązań finansowych przed Państwem i innymi subiektami gospodarowania.
Ruch potoków pieniężnych ilościowo wyraża wszelkie stadium procesu odtworzenia przez formowanie, podział i wykorzystanie dochodów finansowych, fondów docelowych. A więc, finanse są indykatorem powstania wartościowych dysproporcji: deficytu kosztów pieniężnych, niespłacenia, nieprawidłowego wykorzystania wydatków i innych niekorzystnych zjawisk w procesie finansowo gospodarczej działalności przedsiębiorstw. To znaczy, że finanse mają potencjalna możliwość kontrolowania finansowo- gospodarczej działalności przedsiębiorstw. Zadaniem służb finansowych przedsiębiorstw jest jak najbardziej pełne wykorzystanie tych właściwości finansowych w celu organizacji skutecznej kontroli finansowej.

Kontrola formowania i wykorzystania zasobów finansowych wynika ze zdolności finansów do obiektywnego wyrażenia ilościowych i jakościowych propozycji produkcji i realizacji produkcji prac oraz usług zwłaszcza kierunki i wykorzystania finansowych zasobów związanych z wykonaniem zobowiązań przedsiębiorstw przed finansowo-kredytowym systemem i subiektami gospodarowania. Tak, więc zobowiązań związanych z takimi zagadnieniami jak kredyt obrotowy, inwestycyjny, czy też chwilówka.

Stopka autorska: chwilówka – http://chwilowka.net

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz