Historia powstania Strefy Euro

Zapewne, każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wspólną unie walutową, która tworzy przestrzeń unijnych państw, określamy mianem Strefy Euro. Zaskakujące jest również ze na co dzień euro posługuje się około 332 mln ludzi oraz dodatkowo 200 mln w krajach, które powiązały swoje waluty z euro.

Reklama

Oczywiste jest, że stworzenie wspólnej europejskiej waluty oraz przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy było jednocześnie priorytetowym zadaniem Unii Europejskiej i Walutowej, które ustalone zostało w holenderskim Maastricht na mocy traktatu z 1992 roku.

Jak do tej pory członkami Unii Gospodarczej oraz Walutowej jest 17 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy), poza tym inne państwa (Monako, San Marino, Watykan). W następnych trzech państwach euro jest walutą bez członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej (Andora, Czarnogóra, Kosowo). 1 lipca 2013 Andora zostanie członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej. Wprowadzenie euro nie było prostą kwestią, samo zniesienie ograniczeń we wzajemnym obrocie gospodarczym zawiera się w porozumieniu rozrachunkowo-kredytowym między państwami. W niektórych krajach pojawiło się zjawisko tzw. euroizacji, polegające na jednostronnym przyjęciu waluty euro z pominięciem konwergencji. Jak wiadomo niektóre z państw, które należą do Unii Europejskiej ( między innymi Wielka Brytania , Dania czy też Szwecja ) w przeciwieństwie do krajów z eurowalutą zachowały swoją dawną walutę i z rożnych względów nie wstąpiły do strefy euro. W Polsce w dalszym ciągu trwają dyskusje nad przystąpieniem do tego grona, jednak aby mogło to nastąpić konieczne jest spełnienie bardzo istotnych kryteriów ekonomicznych, które stawiane są nowym krajom członkowskim, przez Unie Europejską. W dalszym ciągu nie można dokładnie określić kiedy euro pojawi się w Polsce. Nad prawidłowym funkcjonowaniem strefy euro czuwa specjalnie powołana do tego instytucja Bank Centralny Unii Europejskiej z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Do jego zadań należy głównie emisja nowego środka płatniczego oraz kontrola nad jego kursem w stosunku do walut państw trzecich. W tego typu działaniach zawiera się program europejskiej polityki monetarnej. Nie zwykle istotnym zagadnieniem jest również strefa Schengen, która ma na celu graniczne kontrolowanie Unii europejskiej. Mieszkańcy krajów należących do stref Euro mają podzielone zdania na temat wspólnej waluty, zyskała ona zarówno wspólnych zwolenników jak i zagorzałych przeciwników.

Stopka autorska: euro – http://www.money.pl/pieniadze/kurs/eur,978.html

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz