Informatycy i opiekunki znajdą pracę za 10 lat

Ciągły rozwój technologii informatycznych, starzejące się społeczeństwo, zapotrzebowanie na wiedzę specjalistyczną – te czynniki o znaczeniu społeczno-gospodarczym najczęściej wymieniane są w artykułach poświęconych prognozowaniu trendów na rynku pracy.

Twierdzi się bowiem, że, jakkolwiek trudno przewidzieć jakie zawody okażą się pożądane w perspektywie 5-10 najbliższych lat, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że nic nie zatrzyma procesów cyfryzacji i nic nie wpłynie gwałtownie na zahamowanie trwającego niżu demograficznego. Podobnie przybywa obszarów wiedzy technicznej, gdzie zatrudnienie znaleźć mogą osoby sukcesywnie pogłębiające swoje kompetencje w danej dziedzinie.

Jak wyżej wspomniane czynniki znajdą swoje przełożenie na praktykę, czyli w jakim stopniu okażą się trafne przy wskazywaniu na to, jakie konkretne oferty pracy pojawiać się będą w przyszłości? Zapewne nie będzie słabnąć zainteresowanie usługami informatycznymi. Sprzyjają temu postępująca od lat redukcja pionu administracyjnego wielu firm oraz wzmożone zainteresowanie marketingiem sieciowym. Ostatnia kwestia powinna nasunąć słuszne przypuszczenia, w jakich dziedzinach powinni kształcić się adepci informatyki – wskazane byłoby pogłębienie wiedzy związanej z katalogowaniem i serwisowaniem stron internetowych oraz ich pozycjonowaniem. Nie jest to branża wbrew pozorom poddająca się działaniu starych, wypróbowanych metod pracy – jak się okazuje, lawinowo przybywa nowych pomysłów na skuteczne SEO, ulepszane są narzędzia i konieczne jest śledzenie literatury fachowej.

Starzejące się społeczeństwo z nadzieję spoglądać będzie na osoby, chętne by podjąć się usług opiekuńczych w domach spokojnej starości lub w domach prywatnych. Już teraz wzięciem cieszą się usługi świadczone przez polskie opiekunki w krajach takich jak Niemcy, Holandia i Wielka Brytania. Nie jest to praca zbyt dobrze płatna, jeśli mowa o personalu niższego stopnia, gdzie nie są wymagane wielkie umiejętności, poza ukończeniem kursu z zakresu opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi. Wiadomo jednak, że w sektorze tym potrzebne są również osoby zarządzające takimi obiektami, jak domy opieki i hospicja. Tutaj przyda się głównie doświadczenie i zdolności menedżerskie. Starzejące się społeczeństwo nie pogardzi też przedstawicielami takich zawodów, jak lekarze o specjalności geriatria i psycholodzy specjalizujący się w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych u osób w podeszłym wieku. Wielu wykładowców akademickich znajdzie też dodatkowe, dobrze płatne godziny na tzw. Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Zdolności menedżerskie same w sobie również nie stracą na swym znaczeniu przez najbliższe lata, jednak jeszcze bardziej liczyć się będą możliwości weryfikacji umiejętności praktycznych danego kandydata i specyficzne warunki osobowościowe. Oferty pracy dla przyszłych menedżerów nie będą profilowane zbyt ogólnie. Niewykluczone też, że pozyskiwaniem rzadkich talentów zajmować się będą firmy rekrutujące, w tym headhunterzy.

Stopka autorska: oferty pracy – http://pracawita.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz