Jak policzyć realną rentowność lokat?

Często wybieranym sposobem, który pozwala bezpiecznie gromadzić oszczędności są lokaty bankowe. Zapewniają one bezpieczeństwo zgromadzonym środkom na rachunku lokaty, oraz oferują niewielki zysk, którego podstawowym zadaniem jest przeciwdziałanie inflacji. Jaka jednak w rzeczywistości jest rentowność lokat bankowych, warto zastanowić się jeszcze przed wyborem oferty, aby uniknąć rozczarowań dotyczących zysków z lokaty bankowej.

Reklama
ręce

Rentowność lokat bankowych jest pojęciem istotnym dla klienta banku, jednak często niezrozumiałym. Pomijając wszelkie niuanse, pojęcie to oznacza, jaki realny zysk przyniesie klientowi wybrana inwestycja. Opisując jednak niuanse rentowności należy wspomnieć o szeregu czynników, jakie wpływają na wartość zysku. Oprocentowanie lokat oraz sposób jego naliczania, kapitalizacja odsetek, wpływ warunków zewnętrznych, inflacja i podatek.

Oprocentowanie lokat bankowych

Wartość oprocentowania jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na rentowność lokat bankowych. Im jest ona wyższa, tym wyższy jest zysk z lokaty bankowej. Choć nie oznacza to, że lokata znajdująca się na pierwszym miejscy w  rankingu lokat pod względem oprocentowania to najlepsza oferta. Dla klienta ważny jest również sposób naliczania odsetek oraz uwzględnienie nastrojów rynkowych.  Nominalne  oprocentowanie lokat bankowych może zostać podwyższone przez zwiększenie częstotliwości kapitalizacji odsetek. Zazwyczaj kapitalizacja odbywa się na koniec okresu zapadalności lokaty, jednak niektóre lokaty oferują możliwość kapitalizacji kwartalnej, miesięcznej, czy nawet w okresach jednodniowych. Kumulacja odsetek i kapitału początkowego pozwala na wypracowanie w konsekwencji większych odsetek niż w przypadku umowy standardowej.

W związku z ciągłymi zmianami na rynku kapitałowym ważna jest również informacja, czy oprocentowanie jest naliczane stale, niezależnie od tych zmian, czy jest to zmienne oprocentowanie lokat, które w uzależnione jest od warunków zewnętrznych. Oba te rodzaje stóp procentowych w różny sposób wpływają na rentowność lokaty w zależności od zmian zachodzących na rynku finansowym. Oprocentowanie stałe daje bezpieczeństwo wyższego zysku w czasach obniżania stóp procentowych, natomiast oprocentowanie zmienne dostosowuje się do zwyżkujących wartości stóp procentowych, oferując klientowi wyższy zysk.

Podatek Belki

Zyski kapitałowe w przeważającej większości objęte są obowiązkiem podatkowym. Podobnie wygląda sytuacja lokat bankowych, które wymagają uiszczenie 18 % podatku od naliczonych odsetek. Tej kwoty zatem nie można brać pod uwagę jako zysk.

Inflacja

Rentowność lokat bankowych oznacza również w jaki sposób zysk z lokaty zachowuje się wobec działań inflacji. Inflacja oznacza utratę wartości pieniądza. Zjawisko to występuje na co dzień, czego obrazem są ciągłe podwyżki cen towarów i usług. Realny zysk zostanie zatem osiągnięty jedynie w momencie, gdy zysk kapitałowy po opłaceniu podatku od dochodów kapitałowych przewyższy wartość inflacji. W przeciwnym wypadku, choć zysk kapitałowy będzie posiadał wartość dodatnią, klient banku będzie mógł zakupić za wypłaconą kwotę mniej towarów i usług niż to miało miejsce w chwili zakładania lokaty bankowej.

Najlepsza lokata, posiadająca najwyższą rentowność, powinna zatem przynieść klientowi banku zysk przewyższający konieczne opłaty oraz inflację. A w dodarciu do celu pomoże jej wiele czynników, które odpowiednio dobrane zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu.

Stopka autorska: oprocentowanie lokat bankowych – http://ranking-ofert.pl/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 9.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz