Jak rozliczyć podatek dochodowy za 2011 rok?

kalkulatorPowszechnie wiadomo, że kwota wolna od podatku związana jest z dochodami wyłączonymi od opodatkowania , część osób fizycznych wyłączona jest spod opodatkowania według określonych zasad, w przypadku  działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym, 19 % podatkiem liniowym. Ponadto dochodów nie uwzględnia się przy obliczaniu stawki z odsetek na kontach osobistych, kwota wolna od podatku dotyczy również przychodów ze sprzedaży nieruchomości, odsetek od prywatnie udzielanych pożyczek. Kwota wolna od podatku to suma jaką każdy podatnik może sobie odpisać dokonując rocznego zeznania podatkowego.

Reklama

W roku 2012 kwota wolna od podatku wyniesie 3.091 zł, jeśli ktoś zarobi więcej to i tak będzie musiał złożyć roczne zeznanie PIT. Należy jednak pamiętać o tym że kwota wolna od podatku w Polsce to kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Deklarację PIT-36 składają Ci wszyscy, którzy w roku 2011 uzyskali jakieś dochody opodatkowane na zasadach skali podatkowej (18-32%) w przypadku kiedy nie wymagane jest pośrednictwo płatnika. Inaczej mówiąc PIT-36 dotyczy wszystkich osób fizycznych które  były zmuszone w trakcie roku lub będą zmuszone na koniec roku same odliczyć sobie zaliczki na podatek lub wartość podatku do zapłaty. Ponadto PIT-36 dotyczy podatników, które zarobkowały prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Deklaracji nie złożą prowadzący działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że  posiadają dwa rodzaje działalności-jedną opodatkowaną według skali PIT-36 drugą – ryczałtem ( PIT-28). W tym przypadku złożą oni dwie deklaracje podatkowe- dla każdej działalności odrębnie. Formularz PIT-36 nie obowiązuje osób rozliczających działalność gospodarczą prowadzoną liniowo. Z PITu-36 korzystają również podatnicy którzy korzystają z tzw. kredytu podatkowego, prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Podatnicy którzy otrzymali przychody z pozostałych źródeł dochodu opodatkowanych na regułach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej również są zobowiązani do złożenia PIT-36,  powinny być to osoby które uzyskiwały zyski ze źródeł położonych za granicą. Ponadto PIT-36 składają podatnicy którzy otrzymywali przychody z pozostałych źródeł dochodu opodatkowanych na regułach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej. Jak każdy powinien wiedzieć podatki w naszym kraju są płacone przez osoby fizyczne, jak wcześniej wspomniano wyjątek od tej zasady stanowią dochody zwolnione od podatku oraz dochody. Od których zaniechano poboru podatku.

W Polsce płaci się następujące podatki : bezpośrednie, czyli podatki dochodowe od osób fizycznych oraz podatki dochodowe od osób prawnych, pośrednie, czyli podatki od towaru i usługi VAT, podatki akcyzowe oraz podatki od gier. Trzecim rodzajem podatków są podatki majątkowe, czyli podatki od spadków i darowizn, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatki od środków transportowych, podatki od nieruchomości, ponadto podatki rolne oraz leśne.

System podatkowy przewiduje kilka sposobów obliczania podatków. Przykładowo dochody z pracy najemnej i emerytur opodatkowane są według progresywnej skali podatkowej, podatnicy płacący podatki czyli opodatkowujący swoje dochody według progresywnej skali podatkowej, mogą skorzystać ze wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci.

Stopka autorska: Formularz PIT-36 – http://www.money.pl/podatki/pit_2011/formularze-i-broszury/pit-36/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz