Jakie są stawki za tłumaczenia przysięgłe?

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego określa stawki, jakie organy administracji państwowej, sądy, policja i prokuratura oferują tłumaczom przysięgłym za tłumaczenia pisemne i ustne za równo na język ojczysty jak i obcy. Należy pamiętać, że tłumacz nie może odmówić przyjęcia zlecenia od wyżej wymienionych organów, a od uzyskanego wynagrodzenia winien samodzielnie odprowadzać podatek dochodowy.

Reklama

Stawki podstawowe

słownikiZa tłumaczenia dotyczące pierwszej grupy językowej, do których należy język niemiecki, francuski, angielski oraz rosyjski stawka za tłumaczenie na język polski wynosi 23 zł liczone od strony przeliczeniowej oraz 30,07 zł za tłumaczenie na język obcy. Strona przeliczeniowa według ustawy jest inna niż zakładają standardy przyjęte przez biura tłumaczeń. Na stronę przeliczeniową składa się 25 wierszy po 45 znaków lub 1.125 znaków ze spacjami jeżeli nie można zastosować pierwszego sposobu kalkulacji.

W przypadku tłumaczeń z pozostałych grup językowych, zawierających języki europejskie oraz pozaeuropejskie stosujące alfabet łaciński lub inny, stawki tłumaczeń przysięgłych plasują się pomiędzy 24,77 zł do 33,61 zł dla tłumaczeń na język polski oraz 35,38 zł – 49,54 zł dla tłumaczeń na język obcy.

Stawki podwyższone

Wynagrodzenie za tłumaczenia ustne przelicza się również w oparciu o stawki podstawowe, jednakże kalkuluje się je w odniesieniu do każdej rozpoczętej godziny obecności tłumacza i zwiększa o 30 %. Dodatkowo dolicza się 50 % stawki podstawowej jeśli termin realizacji zlecenia wypada w tym samym dniu, w którym zlecenie zostało przyjęte oraz o kolejne 20 % jeśli tekst przedstawiony do tłumaczenia jest pisany ręcznie bądź jest nieczytelny.

Wyżej wymienione stawki raczej nie przedstawiają się imponująco, szczególnie, że biuro tłumaczeń może zaoferować tłumaczowi przysięgłemu znacznie wyższe stawki za uwierzytelnianie przekładów zlecanych przez firmy i osoby prywatne. Dlatego też w świetle wyżej wymienionych danych, współpraca tłumacza z organami państwowymi jest niestety znacznie mniej opłacalna niż dokonywanie tłumaczeń komercyjnych.

Stopka autorska: biuro tłumaczeń – http://www.tlumaczenia-miw.pl/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Liczba komentarzy do artykułu: 1

  1. avatar

    Bardzo ważnym stwierdzeniem jest fakt, że wymienione powyżej stawki za tłumaczenia dotyczą wyłącznie zleceń od administracji państwowej, policji, sądów, prokuratury itp. Jeżeli klientem jest inny podmiot gospodarczy ww. stawki nie mają lub nie muszą mieś zastosowania. Dotyczy to nie tylko kwot pieniężnych, ale również objętościowych (znaków).

    VA:F [1.9.18_1163]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz