Co grozi za brak OC?

Ubezpieczenie OC (od odpowiedzialności cywilnej) ma charakter ubezpieczenia obowiązkowego. W związku z tym odpowiednie służby mogą przeprowadzać kontrolę spełnienia tego obowiązku.

Reklama

Kto kontroluje kierowców i posiadaczy samochodów?

Organy zobowiązane do kontroli spełnienia obowiązku wykupienia ubezpieczenia OC są: Policja, Straż Miejska, Straż Graniczna, Inspekcja Ruchu Drogowego, a także organy upoważnione do rejestracji pojazdów mechanicznych – Urzędy Komunikacji Miejskiej. Zaś organami uprawnionymi do kontroli są, tzw. UFG czyli – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

odznaka policyjna

Co w przypadku kontroli?

W przypadku kontroli osoba kontrolowana zobowiązana jest okazać stosowne dokumenty. Dokumentem potwierdzającym fakt zawarcia umowy o składkę ubezpieczenia OC może być dowód opłacenia składki lub polisa ubezpieczeniowa. W przypadku, gdy kontrolowana osoba nie jest w stanie przedstawić dokumentu poświadczającego fakt wykupienia ubezpieczenia OC, organ kontroli kontaktuje się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, który wzywa osobę do uiszczenia opłaty w terminie do 30 dni od daty doręczenia wezwania lub do przedstawienia odpowiednich dokumentów poświadczających posiadanie polisy ubezpieczenia OC.

Egzekucja opłaty za brak polisy obowiązkowej OC

W przypadku, gdy po upływie 30 dni od daty stwierdzenia brak ubezpieczenia posiadacz pojazdu nie dokona opłaty, egzekucja jest możliwa w trybie administracyjnym. Na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie sporządzonego przez niego tytułu wykonawczego, organ egzekucyjny przeprowadza egzekucję, której wszczęcie nastąpi w momencie doręczenia posiadaczowi pojazdu odpisu tytułu wykonawczego.

Stopka autorska: składkę ubezpieczenia OC – http://www.motobiznes.net/Ubezpieczenia-OC.htm

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz