Kiedy warto skorzystać z usług notariusza?

Notariusz, czyli rejent, to osoba zaufania publicznego, co oznacza, że jego akty i poświadczenia mają moc obowiązującą nawet dla sądów. W Polsce notariuszy powołuje i odwołuje minister sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii właściwej izby notarialnej.

Reklama

notariuszOsoby te są powołane do dokonywania czynności, którym należy nadać szczególną formę pisemną jaką jest akt notarialny. Codziennie możemy spotkać się z umowami, które należy sporządzić w taki właśnie sposób. Kodeks nakłada na nas taki obowiązek w szczególności przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości, a także przy każdej transakcji gdzie przedmiotem jest dobro nieruchome.

Forma ta jest wymagana również przy dokonywania czynności z zakresu prawa spadkowego. Pamiętajmy, że bez zachowania szczególnej formy umowa jest nieważna. Zadaniem notariusza nie jest jedynie sporządzanie aktów notarialnych. Szeroka wiedza z zakresu wielu dziedzin prawa powoduje, że zajmuje się również poświadczeniem własnoręczności podpisu, zgodności kopii z okazanym oryginalnym dokumentem, daty okazania dokumentu.

Gwarancja taka będzie przydatna przy umowie zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub ustanowienia użytkowania na przedsiębiorstwie, a także przy umowie zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Notarialne poświadczenie podpisu zabezpiecza nasze prawa, ponieważ daje pewność, że osoba, z którą podpisaliśmy umowę nie wyprze się zobowiązania. Rejent ponadto przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, ma również prawo przyjąć w depozyt, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej.

Jeżeli odziedziczyłeś spadek, chcesz sporządzić testament, sprzedać nieruchomość lub zarządzasz spółką to wizyta u notariusza jest niezbędna. Nie musisz się niczego obawiać, ponieważ przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Ponadto prawnik jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej. W razie pytań prosimy skontaktować się z prawnikiem.

Stopka autorska: Notariusz – http://www.notariusz-piotrfaron.pl/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 2)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz