Konsekwencje bójki i pobicia

Bójka i pobicie to przestępstwa uregulowane w kodeksie karnym, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Jednak znaczenie obu pojęć istotnie się od siebie rożni. Bójka jest starciem z co najmniej trzema osobami, w którym każda osoba jest atakującym i broniącym się – starcie wzajemne. Natomiast pobicie jest zajściem, w którym co najmniej dwie osoby występują przeciwko innej – zatem jest to atak jednej strony na drugą.

Reklama

bójkaNależy wiedzieć, że zachęcanie do pobicia czy okrzyki traktowane jest jako współudział w pobiciu. W efekcie strony, którym przedstawiono zarzuty odpowiadają przed sądem. Od chwili wniesienia przez policję lub prokuraturę aktu oskarżenia podejrzani stają się oskarżonymi. Przysługuje im prawo do posiadania obrońcy.

Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. W takiej okoliczności sprawa rozpatrywana jest przez sąd okręgowy a oskarżony musi być reprezentowany przez adwokata. Jeżeli oskarżony nie posiada obrońcy z wyboru powinien złożyć wniosek do sądu o ustanowienie mu obrońcy z urzędu. Prawo takie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny. Trudna sytuacja materialna powinna być wykazana odpowiednimi dokumentami.

Należy mieć na uwadze fakt, że często w bójce uczestniczy większa ilość osób i trudno ustalić ich personalia, niemniej jednak czyn jest karalny, również w przypadku gdy zajście nie skończyło się dla nikogo istotnymi obrażeniami . Wystarczy, że bójka czy pobicie było na tyle intensywne, że stworzyły narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo poniesienia uszczerbku na zdrowiu. Odpowiedzialność jest zatem surowsza, gdy dojdzie do uszkodzeń ciała, np. trwających dłużej niż 7 dni. Odpowiedzialność wzrasta także, gdy w zajściu użyto niebezpiecznych narzędzi.

Osoby zaatakowane czyli pokrzywdzeni nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie nietykalności cielesnej i obrażenia zadane napastnikom, gdyż działania ich mieszczą się w ramach prawa do obrony koniecznej. W razie wątpliwości należy skonsultować się z prawnikiem lub wybrać porady prawne przez internet.

Stopka autorska: porady prawne przez internet – http://www.pierlex.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 3)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz