Jakie konto oszczędnościowe wybrać?

Bankowe rachunki umożliwiające oszczędzanie własnych pieniędzy stają się coraz bardziej popularną metodą inwestycyjną. Coraz większa rzesza klientów przekonuje się o wielu zaletach tych produktów. Jednak nie wszyscy potrafią wskazać najważniejsze czynniki, które determinują atrakcyjność danej propozycji. W poniższym artykule postaram się przedstawić najistotniejsze cechy kont oszczędnościowych, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze oferty.

Reklama

konto oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe charakteryzują się możliwością dysponowania swoimi pieniędzmi podczas okresu oszczędzania. W większości przypadków możemy bowiem korzystać ze swoich środków w dowolny sposób. Jednak nie wszystkie oferty banków umożliwiają takie dowolne wpłaty i wypłaty funduszy. W niektórych przypadkach ich liczba jest ograniczona. W sytuacji przekroczenia dozwolonego limitu bank naliczy nam dodatkową opłatę, a w szczególnych przypadkach może nawet zdecydować o anulowaniu uzbieranych do tej pory odsetek. Dlatego też warunki na jakich możliwe jest dokonywanie wpłat i wypłat pieniędzy jest jedną z najważniejszych cech danego konta oszczędnościowego.

Drugą istotną cechą jest rodzaj oprocentowania. Większość kont oszczędnościowych posiada oprocentowanie stałe, gwarantowane przez pewien okres. Wysokość oprocentowania takiego rachunku nie zmienia się przez podany w umowie okres. Istnieją jednak konta oszczędnościowe ze zmiennym oprocentowaniem, którego wysokość ustalana jest na podstawie aktualnych wartości wskaźników makroekonomicznych. Takimi wskaźnikami mogą być na przykład poziom inflacji czy stawki lokat międzybankowych WIBOR i WIBID. Wysokość takiego oprocentowania zmienia się dynamicznie w zależności od aktualnej sytuacji na rynku finansowym.

Wysokość stopy zwrotu z inwestycji w konto oszczędnościowe uzależniona jest w głównej mierze od wysokości oprocentowania. Jednak w propozycjach banków, pojawiają się wartości oprocentowania nominalnego, które nie oznaczają naszych realnych zysków. Oprocentowanie nominalne nie uwzględnia bowiem ani aktualnego poziomu inflacji ani podatku, który musimy odprowadzić. Oprocentowanie realne danego konta oszczędnościowego obliczymy odejmując od wysokości oprocentowania nominalnego 19% podatek „Belki” i aktualny poziom inflacji obliczanej rok do roku.

Stopka autorska: konto oszczędnościowe – http://www.kontooszczednosciowe.com

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 8.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz