Lokaty atrakcyjniesze w czasach kryzysu?

Dane z czerwca opublikowane przez NBP na temat sektora bankowego, wskazują na wzrost salda depozytów bankowych o przeszło 4 mld zł. Jest to największa zwyżka depozytów od zniknięcia z rynku lokat antypodatkowych. Pokazuje to, że Polacy coraz bardziej zaczynają przejmować się o skutki kryzysu.

Reklama

złote monetyPrzez ostatni okres, banki doświadczyły znacznego spadku zainteresowania lokatami bankowymi. Od lutego dało zaobserwować się odpływ kapitału z banków. Szczyt przyszedł na przełomie marca i kwietnia, kiedy zmieniono prawo i zlikwidowano możliwość nie płacenia podatku od lokat jednodniowych. Z kolei od czerwca trend odwrócić się i napływ środków na lokaty bankowe zamiast zmaleć – wzrósł, osiągając ponad 4 mld zł.

Przede wszystkim wpływ na taki stan rzeczy miał spadek konsumpcji wśród społeczeństwa. Klienci banków zaczęli więcej wpłacać na rachunki bankowe, konta oszczędnościowe a zwłaszcza na lokaty bankowe. Rodziło się to z obaw o spowolnienie gospodarcze. Jest to charakterystyczne dla początkowej fazy kryzysu. Społeczeństwo jest świadome nadchodzących wydarzeń, jednak wciąż pozostaje im dużo wolnych środków, które wolą przeznaczyć na oszczędności. Taki sposób myślenia jest spowodowany głównie danymi napływającymi z gospodarki. Jak przewidują analitycy, tempo wzrostu PKB spadnie w 2013 roku do 2,1%. W 2014 roku tempo wzrostu gospodarczego ma pozostać na podobnym poziomie.

Oprócz tego, banki w ostatnim czasie nieznacznie podniosły oprocentowanie. Jest to następstwem podniesienia stóp procentowych przez RPP. Banki jak zwykle, reagują na takie zmiany z lekkim opóźnieniem. Wzrost oprocentowania z pewnością zachęcił klientów do wpłacenia oszczędności na depozyty bankowe. W chwili obecnej mogą oni zarobić na lokacie bankowe w granicach 6,5%.

Jednak jak wynika ze statystyk opublikowanych przez NBP, głównie napływ środków nastąpił na konta oszczędnościowe oraz rachunki bieżące. Ich łączna wartość zwiększyła się o blisko 3 mld zł. W sumie lokaty terminowe osiągnęły wartość 248 mld zł, a depozyty bieżące 233 mld zł. Wskazuje to na zmianę tendencji do posiadania dostępu do oszczędzanych środków, na których jednocześnie będziemy mogli zarobić.

Wpływ na zmianę stanu salda depozytów bankowych ma również sytuacja na rynkach finansowych. Kluczowe w tym przypadku okazują się fundusze inwestycyjne, które są popularnym sposobem na inwestowanie oszczędności wśród Polaków. W czerwcu, klienci indywidualni wypłacili z funduszy ponad 1,5 mld zł. Najwięcej środków wycofano z funduszy walutowych. Jedynie fundusze obligacji zyskały i wpłacona na nie przeszło 0,5 mld zł. Taka sytuacja jest związana z niepewnością panującą na rynkach finansowych. Spadki na giełdach oraz kryzys zadłużeniowy w krajach UE spowodował wycofanie środków z rynków finansowych i wpłacenie ich na depozyty bankowe.

Stopka autorska: Ranking lokat – portal o rynkach finansowych w Polsce i na świecie.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz