Najważniejsze zmiany w PIT za 2019 rok

PIT to podatek od dochodów osób fizycznych, który należy rozliczyć do 30 kwietnia następnego roku. Ostateczny termin rozliczenia PIT za 2019 roku upływa z dniem 30. 04. 2020 r. Wiadomo, że przepisy podatkowe w Polsce ulegają częstym zmianom, ich bieżące śledzenie pozwala na odliczenia i w efekcie na zmniejszenie kwoty należnego podatku.

Zaliczki na podatek PIT

Wszystkie osoby zatrudnione i osiągające dochody mają obowiązek nie tylko rozliczania podatku, ale także wpłacania miesięcznych zaliczek. Ich wysokość jest różnicą między przychodem a kosztami jego uzyskania. Wszystkie ulgi rozliczane są na koniec roku podatkowego i wykazywane w rocznym PIT. Najczęściej pozwala to na uzyskanie zwrotów z US z tytułu nadwyżki podatku dochodowego.

Tylko dobra i bieżąca znajomość przepisów podatkowych pozwala na zmniejszenie zobowiązań wobec US.

Zmiany w PIT 2019 r.

Zmian jest sporo i dotyczą one różnych grup podatników. Najważniejsze z nich to:
• PIT zerowy dla osób do 26 roku życia,
• nowe koszty uzyskania przychodu,
• zmiana kwoty wolnej od podatku,
• ulga na termomodernizację,
• darowizna na oświatę.

Młodzi bez PIT

Zerowy PIT dotyczy podatników, którzy nie ukończyli 26 lat i zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenia, umowy o pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Zwolnieniem z podatku dochodowego objęte są dochody nieprzekraczające rocznie kwoty 85 528 zł brutto. W 2019 r. limit wynosi 35 636,67 zł, ponieważ zwolnienie obowiązuje od 1 sierpnia.

Osoby uprawnione do zerowego PIT-u mogą wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zaprzestanie pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Bez takiego wniosku zaliczki zostaną rozliczone dopiero w zeznaniu rocznym. W 2020 r. pracodawcy automatycznie nie będą potrącać zaliczek.

Z ulgi tej nie mogą korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Wyższe kwoty uzyskania przychodu

Od 1. 10. 2019 r. ma wejść w życie ustawa (obecnie jest procedowana) podwyższająca zryczałtowaną kwotę uzyskania dochodu dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie. Dla osób zatrudnionych w miejscu zamieszkania wzrasta ona ze 111,25 zł do kwoty 250 zł, dla osób dojeżdżających ze 139,06 zł do 300 zł miesięcznie. Koszty nie mogą przekroczyć wyznaczonych limitów rocznych.

Kwota wolna od podatku

Ta w 2019 r. znacznie wzrosła i wynosi 8 000zł. Oznacza to, że dochody do tej kwoty zwolnione są od podatku. Także podatnicy z I i II grupy podatkowej płacą mniejsze zaliczki na podatek dochodowy.

Ulga termomodernizacyjna

Z tej ulgi mogą skorzystać podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego. Jedynym ograniczeniem jest warunek, że w budynku nie może być więcej niż 2 lokale mieszkalne.

Ulgę odlicza się od dochodu w pełnej kwocie poniesionych kosztów. Z ulgi można korzystać w trzech kolejnych latach. Wydatki należy dokumentować fakturami. Mogą być one przeznaczone na zakup urządzeń, materiałów budowlanych oraz usług zgodnych z wykazem. Do skorzystania z ulgi nie jest wymagane przeprowadzenie audytu termoizolacyjnego.

Z ulgi mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy część budynku przeznaczyli na prowadzenie działalności gospodarczej.

Darowizna na oświatę

Z rej formy obniżenia podatku dochodowego mogą skorzystać tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą. Najważniejsze ograniczenia:

• kwota darowizny wraz z innymi darowiznami (na rzecz kultu religijnego, pożytku publicznego) nie może przekroczyć 6% dochodu,
• darowizna musi być zrealizowana w formie rzeczowej (sprzęt i materiały dydaktyczne), nie może być pieniężna,
• adresatem darowizny mogą być tylko szkoły publiczne prowadzące kształcenie zawodowe (w tym artystyczne).

Zmian w ustawie o podatku dochodowym jest znacznie więcej, ale dotyczą one tylko wąskich grup podatników.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz