Niuanse prawne dotyczące odszkodowań

Zdarza się, choć coraz rzadziej, że ubezpieczyciele wypłacają odszkodowanie za szkodę w wypadku komunikacyjnym bez podatku VAT, w szczególności, jeśli odszkodowanie wypłacane jest z góry, czyli przed dokonaniem naprawy. Naliczany jest wtedy koszt robocizny i części zamiennych.

Reklama

Jednak zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 jest to postępowanie niewłaściwe, w związku z czym może ono zostać zaskarżone do sądu powszechnego, który w oparciu o uchwałę SN powinien nakazać ubezpieczycielowi wypłatę podatku VAT.

Odszkodowanie za wypadek a ucieczka sprawcy

Jeśli sprawca wypadku zbiegnie z miejsca zdarzenia, możliwe są różne warianty dalszego przebiegu spraw. Jeśli policja, w toku postępowania, ustali sprawcę wypadku, to odszkodowanie zostanie odprowadzone z jego polisy OC. Gdy posiadamy polisę AC, możemy zdecydować o pokryciu kosztów likwidacji szkody z tej polisy. Nasz ubezpieczyciel zażąda zwrotu kosztów od sprawcy wypadku lub jego ubezpieczyciela. Musimy się jednak upewnić, że nasza polisa obejmuje pokrycie kosztów wypadku spowodowanego przez sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jeśli posiadamy jedynie polisę OC a sprawca nie zostanie wykryty, to koszty szkód osobowych oraz materialnych pokryje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wypłata ta nastąpi jednak jedynie, jeśli w wypadku któryś z uczestników poniesie szkody na ciele, których leczenie trwa dłużej, niż 14 dni.

Odszkodowanie z OC pijanego kierowcy

Jeśli sprawcą wypadku jest nietrzeźwy kierowca, który posiada wykupioną polisę OC prawdopodobnie będzie musiał zwrócić swojemu ubezpieczycielowi koszty szkody. Oznacza to, że ubezpieczyciel sprawcy wypłaci nam odszkodowanie.

Na odszkodowanie z tytułu OC nie mogą liczyć osoby, które dobrowolnie wsiadły do pojazdu kierowanego przez pijanego kierowcę, chyba że udowodnią, że nie były świadome tego faktu – jednak nawet wtedy kwota ich odszkodowania zostanie obniżona o nawet kilkadziesiąt procent.

Zadośćuczynienie dla rodziny ofiary wypadku

W przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku, jego rodzina zazwyczaj może ubiegać się o zadośćuczynienie. Jeśli tożsamość sprawcy wypadku jest znana i posiada on ważną polisę OC, to zadośćuczynienie zostanie z niej wypłacone. Jeśli sprawca wypadku nie jest znany lub nie posiada wykupionej polisy OC, to poszkodowani powinni się zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zajmuje się wypłatą zadośćuczynień i odszkodowań w takiej sytuacji.

Rodzina ma prawo ubiegać się o:

  • zwrot kosztów pogrzebu,
  • rentę, jeśli zmarły dostarczał bliskim środków utrzymania,
  • odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej (pod względem finansowym),
  • zadośćuczynienie za krzywdę (cierpienia psychiczne, ból, depresja itd.).

 

Stopka autorska: odszkodowanie – http://kancelariaprawnapartnerzy.pl/oferta/odszkodowania/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz