Ocena stanu technicznego łożyska

badanie łożyskaŁożyska są elementami, które w całym mechanizmie są zazwyczaj najbardziej obciążone. Z powodu ich dużej eksploatacji są również elementami najczęściej wymienianymi. Awarie maszyn zazwyczaj spowodowane są uszkodzeniami łożysk. Pierwszymi objawami jest spadek ich masy za sprawą korozji elementów tocznych, złuszczenie oraz powstanie ubytków na bieżni. Spowodowane jest to nieprawidłowym montażem, błędnym dobraniem środka smarującego bądź przeciążeniem łożyska.

Reklama

Układy nadzoru diagnostycznego maszyn skierowane są na odbiór sygnałów przekazywanych z węzłów łożyskowych. Zmiany stanu dynamicznego maszyny są kluczowym czynnikiem w ocenie kondycji układu, równie ważnym co stopień zużycia lub poziom uszkodzenia. Monitorowanie stanu dynamicznego łożyska bądź całych węzłów łożyskowych sprawia, że remonty przeprowadzone mogą być tylko wtedy, kiedy wskazuje na to stan techniczny maszyny. Zbędne są w takim przypadku remonty w określonych przedziałach czasowych czy, najbardziej kosztowny dla przedsiębiorstwa, remont po wystąpieniu awarii.

Wykonywanie remontów uwarunkowanych aktualnym stanem technicznym maszyny pozwala na znaczną redukcję kosztów oraz czasu, ponieważ unika się nieprzewidzianych przestojów spowodowanych awarią, oraz zbędnych przeglądów sprawnej maszyny wymuszonej przeglądami okresowymi. Metoda remontów z uwzględnieniem stanu technicznego maszyny polega na:

  • wymianie części tylko poważnie zużytych,
  • braku prewencyjnych napraw,
  • naprawy przeprowadzane są tylko w przypadku gdy realny stan techniczny na to wskazuje,
  • wyważanie części następuje tylko w przypadku przekroczenia granicznych dopuszczalnych wartości,
  • korekcje niewspółosiowości następują jedynie gdy występuje nadmierne obciążenie dynamiczne.

Stopka autorska: korozji – http://bearing.pl/36891,korozja.htm

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz