Słupy na działce – jak dostać odszkodowanie?

W 2008 roku weszła w życie nowelizacja kodeksu cywilnego, na mocy której prawo rzeczowe wzbogaciło się o nową instytucję – służebność przesyłu.

Reklama

Ów zabieg legislacyjny miał na celu uporządkowanie spraw pomiędzy zakładami energetycznymi a właścicielami gruntów, na których zostały zlokalizowane elementy infrastruktury energetycznej, w tym przede wszystkim słupy energetyczne. W chwili obecnej minęły już ponad dwa lata od wspomnianej zmiany, warto więc sprawdzić jak w praktyce funkcjonują nowe przepisy.

Kodeks cywilny po zmianach uwzględniających nowelizacje z 2008 roku miał pozwalać na uporządkowanie stosunków prawnych pomiędzy zakładem energetycznym a właścicielem nieruchomości poprzez ustanawianie nowego typu służebności – służebności przesyłu. Z treści tych przepisów wynika, że w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, właściciel może żądać ustanowienia służebności za odpowiednim wynagrodzeniem. Tymczasem przedsiębiorstwa energetyczne są nieskore do wypłat pieniędzy, które mogą stanowić spory koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Toteż powołują się one najczęściej na zarzut zasiedzenia służebności bez wynagrodzenia oferując co najwyżej jednorazową rekompensatę pieniężną w zamian za zrzeczenie się wszelkich roszczeń z tego tytułu.  Z publikowanych informacji wynika, że jest to zjawisko nagminne.

Z drugiej zaś strony można było się spodziewać, że niekorzystne dla pewnej grupy podmiotów przepisy będą przez nie marginalizowane, toteż zakłady energetyczne będą dążyć do minimalizacji ustanowionych służebności przesyłu za wynagrodzeniem. Dla właścicieli nieruchomości oznacza to niestety konieczność skierowania sprawy na drogę sądową.

Stopka autorska: Kodeks cywilny – http://civile.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 7.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz