Produkty bankowe – na czym banki opierają swoją działalność?

Na podstawie tradycyjnej bankowości możemy rozróżnić cztery główne grupy produktów bankowych. Klasyfikuje się je m.in. ze względu na stronę, po której występują w bilansie banku, na ryzyko wystąpienia strat finansowych oraz na potrzeby zaspakajające klientów.

Reklama

Kredyty bankowe

Do pierwszej grupy produktów bankowych możemy zaliczyć kredyty. Są to aktywa banku i wiążą się z możliwością osiągnięcia straty finansowej. Dzieje się tak, jeśli kredytobiorca nie spłaci kredytu. Klienci zaciągają kredyty, ponieważ ich potrzeby przekraczają ich możliwości finansowe. Np. jeśli firma chce sfinansować zakup maszyny produkcyjnej lub klient indywidualny chce kupić nieruchomość. Jeśli bank zaciąga kredyt w innym banku, decyduje się na to, po to aby utrzymać płynność finansową.

Lokaty bankowe i inne rachunki

Drugą grupą produktów bankowych, na których banki opierają swoją działalność są depozyty bankowe lub inna nazwa to lokaty bankowe. Występują po stronie pasywów w bilansie banku i są wnoszone poprzez ludzi lub instytucje. Istniej wiele motywów, ze względu, na które klienci decydują się zdeponować środki w banku. Należą do nich m.in.:

 • chwilowy brak potrzeby korzystania z pieniędzy – np. konta osobiste;
 • chęć zarobku w postaci odsetek – lokaty terminowe, konta oszczędnościowe;
 • poczucie bezpieczeństwa zdeponowanych środków w banku – ogólnie lokaty bankowe.

Usługi rozliczeniowe

Trzecią grupę produktów bankowych stanowią produkty, które nie są związane z główną działalnością depozytowo-kredytową banku. Nie są one powiązane z żadną stroną bilansu bankowego. Głównie są to usługi, które przynoszą bankowi prowizje i opłaty czyli nie wynikają z pobierania odsetek, jak to się dzieje w przypadku lokaty lub kredytu. Do tej grupy produktów zalicza się usługi rozliczeniowe. Są to m.in.:

 • prowadzenie rachunku bankowego,
 • sprzedaż walut obcych,
 • wynajem skrytek depozytowych,
 • prowadzenie rachunku klienta do kupa papierów wartościowych.

Banki cenią sobie ten rodzaj produktów bankowych, ponieważ nie wiążą się z dużym ryzykiem i są dochodowe. Jedynym ryzykiem występującym w tym przypadku jest ryzyko operacyjne, jednak banki posiadają zdolność do kontrolowania tego typu ryzyka.

Produkty bankowe pozabilansowe

Oddzielną grupę produktów stanowią produkty niepowiązane z bilansem banku, lecz wiążące się z ryzykiem straty finansowej banku. Są to produkty bankowe pozabilansowe, ponieważ w chwili, w której przekazywane są klientowi nie angażowane są żadne zasobu banku. Nie wypłaca się pieniędzy, ani ich nie przyjmuję. Do tej grupy należą gwarancje bankowe oraz poręczenia bankowe. Banki najczęściej udzielają gwarancji kontrahentowi, na to że klient banku wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Cechy produktów bankowych

Wszystkie wymienione grupy produktów bankowych posiadają konkretny zestaw parametrów, które je różnicują. Produkty odsetkowe to depozyty i kredyty. Lokaty oraz kredyty charakteryzują się terminem zapadalności, oprocentowaniem a także wysokością kwoty. Produkty nieodsetkowe, które należą do trzeciej grupy produktów, różnią się opłatami oraz wielkością prowizji. Prowizje pobierane są za:

 • otwarcie rachunku bankowego,
 • prowadzenie konta,
 • przelanie środków pieniężnych na inny rachunek,
 • dokonywanie wymiany walut,
 • wykonanie transferu za granicę,
 • nabycie papierów wartościowych.

Czwarta grupa produktów, czyli gwarancje bankowe, różnią się celem, na które są przeznaczane – np.: gwarancja wykonania kontraktu lub gwarancja otrzymania zapłaty za produkt. Ta grupa produktów różni się także opłatami pobieranymi od klientów. Opłaty są pobierane na wypadek, gdyby nie doszło do spełnienia warunków umowy pomiędzy klientem a jego kontrahentem.

Stopka autorska: Lokaty – http://oprocentowanielokat.info/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 5.5/10 (liczba ocen: 2)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz