Regulamin sklepu z klauzulami niedozwolonymi

Czym są postanowienia abuzywne (popularnie zwane klauzulami niedozwolonymi) w regulaminach sklepów internetowych? Co ich wykrycie oznacza dla przedsiębiorców prowadzących działalność sprzedażową przez internet?

Reklama

Definicja klauzul niedozwolonych

myszkaUjmując najprościej, są to takie postanowienia w regulaminach e-sklepów, które w sposób nieuzgodniony, indywidualnie kształtują zarówno obowiązki jak i prawa konsumentów. Co istotne – robią to w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i nie działają na korzyść klienta, a wręcz przeciwnie – znacząco naruszają jego interesy.

Artykuł 385 ustęp 3 kodeksu cywilnego, zawiera przykładowe wyliczenia kategorii klauzul niedozwolonych, jednak kluczowym jest stwierdzenie, iż nie jest to lista zamknięta i stale pojawiają się na niej nowe postanowienia abuzywne.

Ponadto rejestr klauzuli niedozwolonych publikowany jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentana stronie głównej UOKiK.

Sporządzenie regualminu

Przedsiębiorca prowadzący e-sklep powinien sam zadbać o to, aby jego regulamin był zgodny z obecnym prawem. Warto poprosić o pomoc prawnika lub firmę specjalizującą się w sporządzaniu regulaminów. Raz napisany regulamin nie oznacza jednak spokoju na resztę działalności danego e-sklepu, przez to, iż jak wspomniano wyżej – lista klauzul niedozwolonych nie jest listą zamkniętą. W związku z tym należy stale monitorować i w razie konieczności modyfikować regulamin, aby nie narazić się na gniew konsumentów, kontrole UOKiK, SOKiK oraz pozwy sądowe.

Kopiowanie cudzych regulaminów (nawet dużych graczy na rynku e-commerce) zdecydowanie nie jest to dobrym rozwiązaniem. Po pierwsze niejeden duży sklep w Polsce miał już sprawę o klauzule niedozwolone, więc widać, że takie rzeczy zdarzają się nawet w firmach dysponujących dużym budżetem. Po drugie – to co pasuje dla e-sklepu zajmującego się sprzedażą mebli zza granicy nie koniecznie musi pasować do e-sklepu sprzedającego karmę dla rybek akwariowych produkowaną w kraju.

SOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) zajmuje się kontrolowaniem regulaminów i sprawdzaniem, czy postanowienia w nich zawarte są zgodne z prawem. Kontrola przeprowadzana przez SOKiK ma charakter abstrakcyjny. Nie dotyczy konkretnych sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Właściciel sklepu ponosi wszystkie koszty postępowania, jeśli wytoczony zostanie przeciwko niemu pozew o posiadanie postanowień abuzywnych w regulaminie sklepu.

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z kolei ma możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia, czy dany przedsiębiorca nie narusza przypadkiem zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W przypadku stwierdzenia takiego naruszenia, Prezes UOKiK może nałożyć karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Stopka autorska: klauzul niedozwolonych – http://e-prawnik.pl/klauzule/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz