Rodzaje kredytów bankowych

Kredyt jest umową dotyczącą transakcji pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank udzielając kredytu, oddaje do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę na pewien czas. Kredytobiorca w zamian zobowiązuje się do zwrócenia po umownym okresie całości kwoty wraz z prowizjami oraz odsetkami, które są wynagrodzeniem banku za udostępnienie kapitału. W ten sposób definiuje się kredyt bankowy. Wśród dostępnych kredytów na rynku produktów finansowych można wymienić m.in.: kredyt produkcyjny, inwestycyjny, hipoteczny, handlowy oraz konsolidacyjny. Kredyty mogą służyć do finansowania działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorstwa lub także mogą być przeznaczone na bieżącą konsumpcję.

Reklama

Kredytem finansującym działalność gospodarczą jest kredyt handlowy. Banki udzielają go przedsiębiorcom w celu pokrycia obrotów handlowych. Kredyt handlowy jest udzielany do dyskontowania weksli oraz innych kredytów zastawnych. Ten typ kredytu stał się popularny w czasie, kiedy gospodarki krajowe zaczęły przenikać się nawzajem, zostały otworzone rynki oraz rozpoczęła się wymiana handlowa pomiędzy podmiotami z różnych krajów. Jednymi z rodzajów kredytu handlowego są kredyty eksportowe oraz dyskontowe. Kredyt eksportowy ma na celu finansowanie eksportu. Ułatwia to wymianę między przedsiębiorcami oraz przyspiesza zawieranie transakcji.

Innym rodzajem kredytu, wykorzystywanym nie tylko przy finansowaniu przedsiębiorstw, jest kredyt konsumpcyjny. Z tego typu kredytu korzystają również zwykłe osoby, które zaciągane zobowiązanie chcą przeznaczyć na bieżące potrzeby. W przedsiębiorstwie kredyt konsumpcyjny może służyć do kupna podstawowych dóbr oraz usług potrzebnych do prowadzenia działalności. Klienci zaciągający kredyt z myślą zakupu dobra konsumpcyjnego, przeznaczają go na takie jakie rzeczy jak dobra materialne – np. sprzęt elektroniczny, usługi – np. wyjazd na urlop itp.

Kredyt na rachunku bieżącym jest kolejnym z popularnych rodzajów kredytów bankowych. Banki przyznając kredyt na rachunku bieżącym, ustalają limit możliwego zadłużenia. W ten sposób ograniczają do pewnego stopnia saldo debetowe na rachunku bankowym. Kredyt na rachunku bieżącym jest przydatny przy niezaplanowanych wydatkach. W przedsiębiorstwach służy do pokrywania produkcji bieżącej oraz kupna materiałów obrotowych. Kredyt jest wynikiem różnicy w posiadanych środków oraz wydatkach. Kredyt na rachunku bieżącym jest spłacany z pewnym opóźnienie. Odsetki naliczane są również okresowo.

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem, umożliwiającym spłacanie kliku, wcześniej zaciągniętych kredytów. Konsolidacja polega na połączeniu posiadanych różnego rodzaju zobowiązań w różnych bankach. W ten sposób kredyt konsolidacyjny ułatwia spłacanie całości zaciągniętych zobowiązań. Do zalet kredytu konsolidacyjnego należą:

  • dłuższy okres spłaty
  • jedna miesięczna rata
  • spłata następuje w jednym banku
  • niższe oprocentowanie
  • możliwość ustalenia daty płatności raty

Stopka autorska: Kredyt konsolidacyjny – http://www.e-kredytkonsolidacyjny.pl/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz