Rozwód – jak go dostać?

Zgodnie z polskim prawem cywilnym, małżeństwo powinno ustać dopiero w momencie śmierci jednego z małżonków. Nie oznacza to jednak iż małżeństwa nie da się zakończyć przed tym bliżej nie określonym terminem.

Reklama

rozwód - rozcięta obrączka

Głównym powodem, dla którego rozwód będzie przyznany, jest zdaniem sądu trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Pod tym terminem kryje się rozkład więzów materialnych, fizycznych, ale w pierwszej kolejności duchowych więzi.

Tak więc dla przyjęcia dopuszczalności rozwodu konieczne jest, aby stan rozkładu pożycia był trwały. Tylko w takiej sytuacji możliwy jest rozwód. Im dłużej małżonkowie nie utrzymują ze sobą żadnych kontaktów, tym bardziej prawdopodobne jest, że rozkład pożycia ma charakter trwały.

Innym elementem mówiącym o trwałym rozpadzie, może być nagłe zdarzenie takie jak zamach na życie drugiego małżonka czy zdrada, która szczególnie boleśnie dotknęła współmałżonka.

Jak widać rozwodu nie można dostać od tak, nawet gdy oboje małżonkowie chcą tego – sąd musi ustalić (gdyż ma on taki obowiązek) czy w świetle udowodnionych przez strony okoliczności, rozkład pożycia ma charakter zupełny i trwały.

Innym powodem nie udzielenia rozwodu jest decyzja sądu o tym, iż orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z dobrem wspólnych małoletnich dzieci. Jeżeli w małżeństwie są dzieci niepełnoletnie, a rozwód mógłby mieć na nie zły wpływ i byłby sprzeczny z ich dobrem, wówczas sąd go nie przyzna/nie orzeknie. Sąd w tym wypadku skorzysta z pomocy psychologa dziecięcego, który oceni czy taka możliwość ma szanse zaistnieć.

Należy jednak zaznaczyć, iż orzeczenie rozwodu sprzeciwia się dobru małoletnich dzieci, gdyż często dobro dziecka wymaga, żeby rodzice się rozeszli. Co istotne za wspólne dzieci sąd uznaje dzieci, z wcześniejszych związków, dzieci urodzone z związku małżonków oraz dzieci przysposobione, czyli adoptowane.

Kolejnym powodem nie uznania rozwodu przez sąd, jest powód ustania pożycia małżeńskiego z wyłącznej winy przez jednego z małżonków. Prawo cywilne mówi, iż nikt nie może powoływać się na własną niegodziwość. Winna może być jedynie osoba, która narusza obowiązki wynikające z małżeństwa względem drugiego małżonka. W tym wypadku najczęstszą winą wykazywaną w sądzie są naturalnie zdrady małżeńskie, opuszczenie małżonka i dokuczliwość w stosunku do niego.

Wina w rozkładzie pożycia polega także na zatajeniu faktu posiadania pozamałżeńskiego dziecka, dobrowolne usunięcie ciąży lub brutalne naruszanie godności i nietykalności osobistej małżonka.

Stopka autorska: rozwód – http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-rodzinne/rozwod-i-ustanie-malzenstwa/artykuly/rozwod.html

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 5.5/10 (liczba ocen: 2)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz