Sposób na nie płacenie faktur

Z powodu panującego na całym świecie kryzysu obecnie każdy obawia się zobowiązań finansowych. Problemy z płynnością finansową w przedsiębiorstwach są na tyle duże, iż niektóre płatności odsuwane są w czasie jak najdłużej. Najczęściej właściciele przedsiębiorstw proszą o miesięczne terminy przelewów, albo po prostu wolą zapłacić odsetki aniżeli się zapożyczać w instytucjach kredytowych. Istnieje jednak jeszcze jedno rozwiązanie o wiele bardziej popularne i skuteczne. Chodzi o tak zwany faktoring.

Reklama

Faktoring jest to nic innego jak tylko swoisty sposób zarządzania należnościami finansowymi firmy. Mogą z niego skorzystać przede wszystkim przedsiębiorstwa posiadające problemy z płynnością finansową lub też takie, które obawiają się utraty takiej płynności i w ten sposób powstania ryzyka niewypłacalności – zadłużenia względem swoich wierzycieli. Faktoring może być doskonałym sposobem na pozyskanie gotówki na spłatę zobowiązań finansowych i oczywiście wypiera on powoli z rynku kredyt kupiecki, jednak również generuje straty dla przedsiębiorstwa. Nawet jeśli firma reguluje zobowiązania, to i tak ponosi koszty odsetek i prowizji związanej z samą usługą factoringu. Sam faktoring może występować w trzech formach. Podział występuje ze względu na osobę, która ponosi ryzyko nieściągnięci należności. Tymi osobami może być faktorant, faktor, albo obie strony umowy. To faktor kupuje wierzytelności od faktoranta i płaci gotówką za nie, a faktorant z kolei ponosi wszelkie opłaty związane z prowizją, dyskontem oraz wszelkie inne dodatkowe opłaty uwzględnione w umowie między dwoma stronami. W faktoringu sprzedaży podlegają najczęściej wierzytelności nieprzedawnione. Możemy wyróżnić następujące rodzaje factoringu:

• Faktoring właściwy nazywany również factoringiem pełnym. W tym przypadku niewypłacalność dłużnika w umowie faktoringowej przejmuje faktor. Wszystkie wierzytelności zostają definitywnie i ostatecznie przeniesione z faktoranta na faktora.
• Faktoring niewłaściwy zwany także niepełnym. W tym przypadku niewypłacalność dłużnika spada na faktoranta. Faktor musi zatem dochodzić swoich należności od osoby faktoranta.
• Faktoring mieszany. Ryzyko niewypłacalności jest poniesione przez obie strony , czyli faktora i faktoranta. Stopień tego ryzyka dokładnie i szczegółowo opisuje umowa faktoringowa.

W każdym z wyżej wymienionych rodzajów factoringu dochodzi do zupełnie odmiennych sposobów księgowania zadłużenia oraz przychodów z factoringu. Każdy księgowy w firmie musi zdawać sobie sprawę, że to właśnie od jego kompetencji zawodowych i umiejętności zależy poprawność księgowania.

Stopka autorska: faktoring – http://www.aow.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz