Stalking – wykroczenie czy już przestępstwo?

Stalking – termin pochodzący z języka angielskiego, który oznacza „podchody” lub „skradanie się”. Pod koniec lat 80. XX wieku stalking zyskał dodatkowe negatywne znaczenie na skutek nowego zjawiska społecznego, jakim było obsesyjne podążanie fanów za gwiazdami filmowymi Hollywood.

Reklama

kabel internetowyObecnie stalking jest definiowany jako „złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, czy prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu”. Zjawisko to może przejawiać się w różnych formach zachowania sprawcy. Najczęściej spotykanymi odmianami tego czynu jest uporczywe dzwonienie, wysyłanie smsów, nachodzenie, śledzenie, publiczne upokarzanie, niszczenie własności ofiary, groźby skierowane w jej stronę, a czasem nawet i przemoc.

Z powodu nasilanie się tej sytuacji w Polsce, został opracowany przez wybitnego karnistę prof. Zolla , adekwatny przepis pozwalający na ukaranie sprawców, którzy jeszcze do niedawna byli bezkarni. Nowelizacja ustawy obowiązuje od 5 czerwca 2011 roku i wprowadza do życia artykuł Art.190a. , który stanowi, że jeżeli uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność to sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Natomiast w przypadku, gdy następstwem czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca może trafić do więzienia nawet na 10 lat.

Przepis ściśle łączy się z innymi artykułami dotyczącymi obrazy i zniewagi, niszczeniem mienia i przemocą domową. Jak widać z treści przytoczonego artykułu stalking to nie tylko nękanie, ale także podszywanie się pod inną osobę i wykorzystywanie jej wizerunku np. poprzez tworzenie bez jej zgody kont na portalach społecznościowych – potwierdzi to każdy prawnik. Aktualnie coraz częściej ofiary stalkerów zawiadamiają policję, a nowe przepisy pozwalają na szybkie postawienie zarzutów sprawcom takich przestępstw. Przestępstwo to jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, dlatego w przypadku kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji, warto skorzystać z porady doświadczonego prawnika.

Stopka autorska: prawnik – http://bartoszuk.com

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz