Strategia rozwoju Polski w latach 2007 – 2015

Głównym celem związanym z wdrożeniem strategii było zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w latach 2007-2010 w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 nie jest jednak oszałamiający, jeżeli chodzi o całość założeń wynikających z unijnych dyrektyw, leżących u podstaw konstrukcji samej strategii.

Reklama

Wyzwanie od UE

Jak Polska poradziła sobie z wyzwaniem jakie postawiła przed nią Unia Europejska?

Nie ma złudzeń co do faktu, że Polska mimo że liczy ledwie 38,1 mln mieszkańców, co daje jej 8 miejsce w Europie, a 32 w świecie pod względem ich liczby – zgodnie ze statystykami na rok 2007 – musi podejmować starania o dbałość o środowisko naturalne.

Przy czym, dbałość o środowisko naturalne oznacza zarówno inwestycje w infrastrukturę sanitarną, ograniczenie lub wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń, oraz pozyskiwanie odnawialnej energii. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spotęgowało za sprawą unijnych dyrektyw i ram programowych szereg inicjatyw w kraju, nawet jeśli Unia była przyczyną zmniejszenia się liczby mieszkańców kraju – wielu z nich wyemigrowało, a i przyrost naturalny jest ujemny.

Musiano zainwestować w różne rodzaje pozyskiwania energii odnawialnej, co skutecznie zmniejsza emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Mało tego, w latach 2006-2009 zaobserwowano wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych o 2,9 %, gdzie największy udział w produkowaniu energii ma biomasa. Popularne jest produkowanie pelletu z odpadów naturalnych. Taki rodzaj produkowania energii w 2009 roku wyniósł 89,5 %, ale już energia z odpadów komunalnych zaledwie 0,012 % – gdzie w choćby Wielkiej Brytanii wskaźnik ten jest na poziomie 10 %.

Ochrona środowiska, na równi z awansem społecznym wewnątrz krajów wspólnoty EU wymusza inwestycje również w infrastrukturę wodno ściekową. Zróżnicowanie zużycia wody na wsiach i mieście jest bowiem znaczne. W 2009 roku w miastach wskaźnik miał tendencje spadkową 37,1 m3( w 2006- 38,8; w 2004 40,5), natomiast na wsi zanotowano wzrost( w roku 2009- 33, 4 m3, 2006- 33,6 a 2004- 31,7).

Długość sieci wodociągowych na przełomie lat 2004- 2009 znacznie zwiększała się i w roku 2009 osiągnęła długość 267 332,1 km, gdzie w roku 2006 wynosiła o 15 962, 6 km mniej. Wzrost długości sieci wodociągowej przyczynił się również do zwiększenia ilości mieszkańców, którzy zaczęli korzystać z tego rodzaju rozwiązania, a mianowicie w roku 2004 korzystało 85,5 % a już w roku 2009 87,2 %.

Źródła finansowania

Dostępne źródła finansowania dla realizacji założeń rozwoju infrastruktury ochrony środowiska dla realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (16 – dla każdego województwa);
  • Unia Europejska (POIiŚ, RPO);
  • Norweski Mechanizm Finansowy i mechanizm finansowy EOG
  • Szwajcarsko – Polski Program Współpracy
  • Polacy korzystają chętnie grantów funduszy unijnych, przykładowo fundusz spójności przeznacza dla rolników i mieszkańców wsi dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
  • Dotacje oferuje również, np: Bank Ochrony Środowiska ( BOŚ ) , dla celów instalacji baterii słonecznych na domach prywatnych, gdzie wysokość dotacji sięga maksymalnie 45% kosztów inwestycji.

Stopka autorska: Polska – http://www.artykul.com.pl/cala-prawda-o-deficycie-i-dlugu-publicznym-polski/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz