Świadczenie urlopowe – czym jest?

Świadczenie urlopowe to rodzaj dofinansowania wypoczynku pracownika stosowany w małych, zatrudniających nie więcej niż dwudziestu pracowników firmach.

Reklama

rower na plażyBardzo ważną kwestią jest fakt, że nie są to środki gromadzone w ramach odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a więc nie ma konieczności warunkowania wypłaty i jej wysokości od kryteriów socjalnych. Wypłata świadczenia urlopowego uzależniona jest tylko od wykorzystania czternastodniowego urlopu, mowa tu o dniach kalendarzowych.  Do dni tych wlicza się urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, dni wolne wynikające z indywidualnego harmonogramu czasu pracy, dodatkowy urlop przysługujący niepełnosprawnym pracownikom czy dni wolne, wynikając e z występujących w danym okresie świąt. Urlop ten musi być wykorzystany w danym roku, a więc nie należy wypłacać świadczenia urlopowego osobom korzystającym z omawianego urlopu na przełomie roku.

Świadczenie urlopowe wypłacane jest tylko osobom zatrudnionym w organizacji na podstawie umowy o pracę. Przy czym nie ma tu znaczenia staż pracy, wymiar etatu czy nawet fakt pozostawania pracownika w okresie wypowiedzenia. Z dofinansowania wykluczone są osoby zatrudnione w ramach umów cywilno – prawnych tj. na przykład umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Nie dotyczy również emerytów i rencistów zakładu pracy. Pracodawca nie ma również obowiązku wypłaty w ramach świadczeń urlopowych dofinansowana wypoczynku dzieci czy innych członków rodziny pracowników.

Przepisy prawa wskazują, w jakiej maksymalnej wysokości mają być wypłacane świadczenia urlopowe. Jest to wartość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych właściwie do rodzaju zatrudnienia pracownika. Wysokość odpisu obliczana jest na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wynagrodzenie to podawane jest do publicznej wiadomości w lutym każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pracodawca może wypłacać niższą kwotę, pod warunkiem przekazania jej wysokości do wiadomości pracowników w wyznaczonym terminie.

Stopka autorska: Świadczenie urlopowe – http://www.xn--zfs-dza.pl/kiedy_swiadczenie_urlopowe.html

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz