Szkolenia – nowe możliwości

Zadowolony pracownik, to wydajna praca i korzyści dla firmy. Dobór odpowiednich szkoleń to sposób na zmotywowanie pracowników oraz podniesienie ich wydajności. Również pracownicy chętnie korzystają ze szkoleń, ponieważ kurs rachunkowości ułatwia im pracę, poprawia też ich osobistą pozycję w firmie oraz na rynku pracy.

Reklama

Korzyść dla obu stron

Uczestnictwo w szkoleniach daje pracownikom możliwość rozwoju, czują oni, że ktoś w nich inwestuje. Z kolei dobrze  wykwalifikowana kadra to prawdziwy fundament każdego przedsiębiorstwa. Odpowiednie szkolenia pozwalają też na uniknięcie bezproduktywnej rotacji ludzi na stanowiskach, a pracownicy czują się pewniej w tym, co robią. Kolejną zaletą szkoleń jest swego rodzaju zobowiązanie pracownika do lojalności wobec firmy, która o niego dba w ten sposób i która okazuje, że jej na nim zależy. Pracownicy czują, że uczą się czegoś, co jest im przydatne i co poprawia ich pozycję na rynku pracy. Dzięki dobrze prowadzonym kursom uczą się nie tylko konkretów, ale też elastyczności myślenia, kreatywności, szukania nowych rozwiązań. Niejednokrotnie taki kurs to także odciążenie ich domowego budżetu w sytuacji, gdy pracownik może poszerzyć swoje kompetencje na koszt firmy.

Odpowiedni kurs

Specyfika pewnych firm wymaga odbycia szkolenia od razu po zatrudnieniu, bo to najlepszy sposób, aby wdrożyć pracownika do wykonywanej pracy i aby uniknąć popełniania przez niego błędów. Inne podejście to szkolenie od czasu do czasu (gdy pojawia się taka konieczność) lub regularnie (np. raz na kwartał).

Szkolenie może być organizowane w różny sposób, który należy dostosować do specyfiki firmy, bo szkolenie może być wewnątrzfirmowe – wykonane przez firmę, dzięki czemu koszty są niskie, a cele dobrze określone i zrealizowane. Natomiast szkolenie przygotowane przez firmę zewnętrzną, na przykład www.frr.pl – polega na zatrudnieniu firmy szkoleniowej, co jest droższe, ale lepiej motywuje pracowników, szczególnie, gdy kończy się otrzymaniem świadectwa lub certyfikatu. Przedsiębiorcy mogą też delegować pojedynczych pracowników, przykładowo na kurs kadrowo płacowy.

 

Szkolenia zamknięte czy otwarte?

Szkolenie zamknięte, zorganizowane specjalnie dla danej firmy, poprzedzone jest identyfikacją i analizą potrzeb szkoleniowych. Na tym etapie wyszkoleni trenerzy ustalają potrzeby zarówno pracowników, jak i przedsiębiorstwa, a następnie planują sposób ich zaspokojenia. Na podstawie analizy opracowywany jest program oraz metodyka i forma (czy to ma być warsztat, wykład czy gra). Po przeprowadzeniu szkolenia następuje ewaluacja skuteczności całego procesu. Takie szkolenia zwykle obejmują wielu pracowników.

W szkoleniach otwartych może wziąć natomiast jeden lub kilku przedstawicieli danej firmy, na przykład wówczas, gdy potrzebny jest ktoś, kto zostanie specjalistą w jakiejś dziedzinie. W takiej sytuacji korzystne jest szkolenie finansowe.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz