Szkolenia VAT w 2015 roku – jakie zagadnienia wprowadzają?

W przypadku podatników, którzy muszą odprowadzać podatek VAT, ryzyko podatkowe jest największe. Przepisy dotyczące tego podatku ulegają bowiem ciągłym zmianom, przez co istnieje duże prawdopodobieństwo popełnia błędów, które będą skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę wysokich kar finansowych.

Przedsiębiorcy powinni więc korzystać z corocznych szkoleń VAT organizowanych przez liczne centra szkoleniowe. Warto bowiem pamiętać, że w samym roku 2015 w przepisach dotyczących podatku VAT pojawił się szereg zmian, który zwiększył ryzyko przeprowadzenia kontroli podatkowej w firmie.

Jakie zmiany od lipca?

Szkolenia VAT omawiają obecnie zmiany wprowadzone m.in. od 1 lipca 2015 roku. Możemy do nich zaliczyć wprowadzenie listy kilkunastu nowych towarów do załącznika nr 11 ustawy o VAT, który mówi o odwrotnych obciążeniach, czy też stosowanie nowego progu kwotowego stosowanego do odwrotnych obciążeń (próg ten powoduje liczne problemy obliczeniowe). Na szkoleniu VAT omówione zostaną także niezrozumiałe dla większości przedsiębiorców hasła jak na przykład „transakcja jednolita gospodarczo”. W ramach zmian w wymienionym załączniku należy też omówić wprowadzenie krajowej informacji podsumowującej VAT-27.

Od 1 lipca 2015 roku zmieniły się też zasady stosowania ulgi za powstanie złych długów pomiędzy podmiotami powiązanymi. Kwestia ta jest bardzo ważna dla większości polskich przedsiębiorców i wymaga szczegółowego omówienia podczas szkolenia VAT.

Inne zmiany

Szkolenie VAT pomoże też przedsiębiorcom w zapoznaniu się z zasadami dotyczącymi terminów wpłaty podatku w przypadku, gdy termin zapłaty przypada na sobotę lub na dzień wolny od pracy. Ponadto omówione zostaną przepisy regulujące możliwość pobierania odsetek w wysokości nawet 20 procent rocznie w sytuacji pojawienia się zaległości w płatności VAT.

W ramach profesjonalnych szkoleń przedstawiających aktualną problematykę obliczania podatku VAT przestawione zostaną również zmiany w zasadach ustalania proporcji do odliczania podatku, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2016 roku.

Rozwiązywanie problemów aktualnych

Bardzo ważną kwestią omawianą podczas szkolenia VAT są też aktualnie pojawiające się problemy z interpretacją przepisów podatkowych. Jak się bowiem okazuje, spornych kwestii jest bardzo wiele, a przedsiębiorcy obawiają się, że przez brak znajomości obowiązujących zasad narażą się na przykre kontrole z Urzędu Skarbowego czy sankcje podatkowe lub karnoskarbowe.

W ramach szkoleń z zakresu prawa podatkowego dotyczącego VAT rozwiane zostaną wszelkie wątpliwości pojawiające się po stronie przedsiębiorców. Co ważne, szkoleniowcy nie powołają się przy tym jedynie na przepisy ustawy o podatku VAT, ale i na orzecznictwo właściwych organów w przypadku spraw, które zostały już rozwiązane w przypadku innych przedsiębiorstw. Najważniejszą kwestią jest jednak stałe aktualizowanie tematów omawianych na szkoleniach VAT, dzięki czemu ich uczestnicy zawsze mają pewność, że uzyskują informacje mające odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Źródło: Artykuł powstał w oparciu o materiały dostarczone przez WLR Training Group

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 9.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz