Czym jest ubezpieczenie utraty zysków?

Taki rodzaj ubezpieczenia przeznaczony jest dla jednostek organizacyjnych nie będących podmiotami prawnymi, ale posiadających zdolność prawną, osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Reklama

Warunki zawarcia ubezpieczenia utraty zysku

Podstawowym warunkiem zawarcia polisy od utraty zysku jest wcześniejsze zawarcie umowy ubezpieczenia mienia przedsiębiorstwa od zdarzeń losowych (pożar) lub od wszystkich ryzyk finansowych. Jest to z reguły podstawowym ubezpieczeniem majątkowym przedsiębiorstwa, a ubezpieczenie utraty zysku jest w pewnym sensie uzupełnieniem tegoż ubezpieczenia.

Przedmiot ubezpieczenia

ubezpieczenie Przedmiotem ubezpieczenia jest wartość utraconego zysku (brutto) wynikającego ze spadku wartości obrotu a także ze wzrostu kosztów działalności, które SA wynikiem zaistnienia zdarzenia objętego ochroną, w trakcie trwania polisy. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda rzeczowa wystąpiła w okresie ważności umowy ubezpieczenia zysku, ale po wygaśnięciu ubezpieczenia od zdarzeń losowych. Ochroną objęty jest zysk w kwocie brutto, który ubezpieczony by posiadł, gdyby jego działalność gospodarcza nie została zachwiana na skutek szkody w mieniu.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest wyliczana na podstawie szacowanego przez ubezpieczonego zysku brutto w ustalonym okresie odszkodowawczym.

Ograniczenia odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń

Żeby zakład ubezpieczeniowy był odpowiedzialny za szkody, musi odpowiadać warunkom określonym w ubezpieczeniu od skutków pożarów i zdarzeń losowych. Jeżeli powstała szkoda nie mieści się w warunkach odpowiedzialności i sumach gwarancyjnych ubezpieczyciela od skutków zdarzeń losowych, to zadośćuczynienie od utraty zysków nie następuje. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie następuje również w sytuacji, gdy szkoda wywołująca stratę, wystąpiła w okresie ważności umowy z tytułu ubezpieczenia zysku, ale i jednocześnie po wygaśnięciu tej umowy o ubezpieczenie od zdarzeń losowych.

Stopka autorska: ubezpieczeniu – http://www.e-acoc.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz