WIBOR i WIBID – stopy procentowe rynku międzybankowego

lokata bankowaWśród rynków pieniężnych, a więc rynków krótkoterminowych instrumentów finansowych, najważniejsze znaczenie ma rynek lokat międzybankowych. Kształtujące się na tym rynku w Polsce stopy procentowe Warsaw Interbank Bid Rank – WIBID oraz Warsaw Interbank Borrowed Offer Rate – WIBOR są powszechnie traktowane jako rynkowe ceny złotego.

WIBID – jest stopą procentową, po jakiej banki deklarują przyjęcie depozytu (zakupu pieniądza) na odpowiedni termin od jednej doby do roku.

WIBOR – jest to natomiast stopa, po której banki oferują wniesienie depozytu (sprzedaż pieniądza) do innego banku na odpowiedni termin.

Reklama

Wniesienie depozytu do innego banku może być traktowane jako udzielenie pożyczki, wobec tego stopę WIBOR traktuje się również jako stopę pożyczek międzybankowych. Jednak z formalnego punktu widzenia stopa WIBID jest oferowaną ceną przyjęcia, a stopa WIBOR wniesienia niezabezpieczonego depozytu międzybankowego.

Mamy kilka rodzajów stawek opisanych wyżej stóp procentowych, które wynikają z okresu na jaki banki są skłonne pożyczać między sobą pieniądze.

  • 3 stawki jednodniowe
  1. O/N – overnight – lokata jednodniowa, wniesiona w dniu zawarcia kontraktu
  2. T/N – Tomorrow – next – lokata jednodniowa, wniesiona w pierwszym dniu roboczym po dniu zawarcia kontraktu
  3. S/N – spot – next – lokata jednodniowa, wniesiona w drugim dniu po dniu zawarcia kontraktu
  • stawki terminowe – lokaty – tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne, dziewięciomiesięczne i roczne.

Przykładowe stawki WIBOR i WIBID (z dnia 18 października 2010):

Wysokość powyższych stawek ma ogromne znaczenia dla oprocentowania wielu produktów bankowych. Wpływają one bezpośrednio przede wszystkim na lokaty bankowe czy kredyty krótkoterminowe. Oprocentowanie tych produktów zależy od wysokości stawek WIBOR i WIBID w sposób normalny. Czym wyższe są więc stopy procentowe, tym wyższe jest oprocentowanie lokat i kredytów.

Odpowiednikami stóp procentowych (WIBID, WIBOR) na warszawskim rynku międzybankowym są stopy depozytów międzybankowych w głównych walutach wymienialnych, kwotowane na międzybankowym rynku w Londynie: LIBID i LIBOR., oraz stopy lokat międzybankowych w eoro kwotowane w Brukseli: EURIBID, EURIBOR.

Stopka autorska: lokaty bankowe – http://www.porownanielokat.com.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 7.0/10 (liczba ocen: 2)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz