Zanim podpiszemy umowę – jakie są obowiązki dewelopera?

Dla wielu określenie deweloper jest równoznaczne z naciągaczem, oszustem czy też zwyczajnym złodziejem. Od końca kwietnia obowiązuje nowa ustawa mająca chronić nas przed złymi praktykami. Jakie są teraz obowiązki dewelopera?

Reklama

Informacyjny prospekt

budynek mieszkalnyNa nasze życzenie deweloper musi dostarczyć nam specjalny prospekt, w którym szczegółowo opisane są wszystkie detale odnośnie danego przedsięwzięcia. Załącznik do ustawy dokładnie przedstawia, jakie informacje powinny się w nim znaleźć. W ten sposób, przed podpisaniem umowy, mamy prawo do informacji o dotychczasowym doświadczeniu dewelopera oraz o konkretnych ukończonych inwestycjach. Możemy też się zapoznać z warunkami ewentualnego odstąpienia od porozumienia. Prospekt taki obowiązkowo zostaje dołączony do umowy.

Patrz deweloperowi na ręce!

Jeżeli deweloper zmieni prospekt informacyjny, ma obowiązek przedstawienia nam nowej wersji. Może to być dostarczone albo w formie aneksu, albo nowego prospektu z wyraźnym zaznaczeniem zmian. Dodatkowo w każdej chwili mamy prawo domagać się wglądu do księgi wieczystej dla danej nieruchomości oraz dokładnym projektem architektoniczno-budowlanym inwestycji. Deweloper ma także obowiązek przekazać nam kopię pozwolenia na budowę (jeżeli zgłosimy takie żądanie). Wielokrotnie w mediach słyszy się o konsekwencjach, jakie ponoszą nieuważni klienci, wynikających z błędów popełnionych już na etapie planowania inwestycji, uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, a także gwarancji ze strony dewelopera. Jako potencjalni klienci powinniśmy od samego początku zwracać uwagę na nawet najdrobniejsze szczegóły i niuanse związane z planami budowy.

Uważaj na umowę

Jeżeli do tej pory wszystko jest w porządku, to następnym krokiem jest umowa deweloperska. Ustawa zmieniła jej formę – musi mieć charakter aktu notarialnego. Poza tym akt prawny wyszeczególnia katalog zapisków, jakie muszą się znaleźć w danym porozumieniu. Dzięki znajomości takiej ustawy możemy czuć się bezpieczniejsi – pozwala nam odróżnić profesjonalistę od kogoś, kto może nam sprawić duże problemy.

Stopka autorska: deweloperzy kraków

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Liczba komentarzy do artykułu: 1

  1. avatar

    Jestem deweloperem, mogę powiedzieć tyle, że okrutnie moi pracownicy męczyli się z opracowanie prospektu – każdy bał się odpowiedzialności i ewentualnych konsekwencji gdy rzeczywiście robota mu nie pójdzie jak trzeba. Niestety, ta ustawa jest bardzo niespójna. Znaleźliśmy firmę, która nam to zrobiła, fakt długo (ok. 4 tygodnie) ale mamy wszystko i spokojną głowę. […] Chyba deweloperzy musza trzymać się razem…

    VA:F [1.9.18_1163]
    Rating: +1 (from 1 vote)

Dodaj komentarz