Związki turystyki z gospodarką morską

Wzajemne zależności między rozwojem turystyki a transportem, w tym szczególnie morskim, stanowią punkt wyjścia rozważań o związkach, jakie można zaobserwować między turystyka a gospodarką morską. W tym celu niezbędne jest określenie pojęcia gospodarka morska i jej funkcji. Niestety w fachowych materiałach na temat turystyki i obiektów noclegowych oraz w życiu gospodarczym pojęcie to nie jest jednoznacznie określone. Stanowi ono zbiorczy termin dla różnych zadań gałęzi gospodarki, wykazujących określone związki z morzem.

Reklama

wybrzeżeNa potrzeby tego artykułu można przyjąć następującą definicję: Gospodarka morska jest to kompleks różnorodnych funkcji gospodarczych i społecznych, bezpośrednio związanych z wykorzystaniem morza i wybrzeża morskiego jako określonego środowiska geograficznego. W definicji tej podkreśla się dwie cechy gospodarki morskiej: kompleksowość funkcji oraz bezpośrednie związanie ze środowiskiem morza czy też wybrzeża morskiego. Poza tym umownym zakresem zadań gospodarki morskiej pozostawałyby więc wszelkie funkcje związane z nią jedynie pośrednio.

Teoretyczna interpretacja pojęcia gospodarki morskiej upoważnia do stwierdzenia, iż jest ona zespołem funkcji, obejmującym nie tylko transport morski, przemysł okrętowy i morski przemysł rybny, chociaż te trzy funkcje można uważać za podstawowe człony gospodarki morskiej. Rozwój zwłaszcza produkcyjnych funkcji gospodarki morskiej wpływa na rozwój innych funkcji miast portowych. Każdy hotel  powinien być przygotowany na takie ewentualności.

Na przykład rozwój transportu morskiego i przemysłu okrętowego pociąga za sobą odpowiedni rozwój transportu lądowego, handlu zagranicznego i wewnętrznego. Ponadto ogólny rozwój gospodarki morskiej wymaga odpowiedniej rozbudowy zaplecza usługowego w dziedzinie szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz zaplecza naukowo-badawczego. Miasta portowe stanowią ośrodki administracji gospodarczej o regionalnym, a także ponadregionalnym zasięgu działania.

Ogólnie biorąc, w zespole funkcji gospodarki morskiej można wyróżnić:

funkcje bezpośrednie,
funkcje pośrednie,

W grupie funkcji bezpośrednich znajdują się funkcje: portowo-żeglugowe, przemysłu okrętowego, morskiego przemysłu rybnego i turystyczne. Natomiast w grupie funkcji pośrednich gospodarki morskiej wyróżnia się funkcje: węzła komunikacyjnego, ośrodka handlowego, ośrodka nauki i oświaty oraz ośrodka administracyjnego. Mam nadzieję, że choć trochę udało mi się przybliżyć Ci, jaki dokładnie jest związek turystyki z gospodarką morską.

Stopka autorska: hotel płock

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz