Zwolnienie dyscyplinarne za krytykę w internecie

Dbałość o dobro zakładu pracy (oraz pośrednio o dobre imię zakładu pracy) jest jednym z podstawowych obowiązków pracownika. Nie oznacza to jednak automatycznie, że pracownikowi nie wolno krytykować działań swojego szefa, przy czym wyraźnie należy tu zaznaczyć, iż taka krytyka musi odbywać się w tzw. granicach dozwolonych. Aby uznać, że krytyka pracodawcy nie przekracza dozwolonych granic, konieczne jest zachowanie jej odpowiedniej formy oraz poparcie w zdarzeniach faktycznych.

Reklama

klawiaturaCo więcej, krytyka pracodawcy przez pracownika dopuszczalna jest, jeśli pracownik sam sumiennie i starannie wypełnia swoje obowiązki pracownicze. Krytyka pracodawcy nie może w żaden sposób dezorganizować pracy w zakładzie pracy. Jest to o tyle ważne, że nawet uzasadnione słowa krytyki, kierowane pod adresem pracodawcy, mogą wpływać na efektywność całej załogi w firmie. Krytyka pracodawcy w internecie Szczególną ostrożność w krytykowaniu pracodawcy powinni zachować pracownicy, którzy swoje uwagi publikują na różnego rodzaju portalach społecznościowych w Internecie, forach internetowych itp.

Praktycznie zawsze taka krytyka odbywa się anonimowo, co nie oznacza, iż autora danego wpisu nie można ustalić. Aby jednak można było przyjąć, iż krytyka pracodawcy w Internecie przez pracownika może być podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę, to krytyka ta musi rażąco przekraczać dozwolone granice. Takim rażącym przekroczeniem granic dozwolonej krytyki będzie np. oskarżanie pracodawcy (albo przełożonych) o popełnianie przestępstw czy ciężkie naruszanie obowiązków dbałości o pracownika. Jeśli zarzuty te są bezpodstawne, to pracodawca ma prawo zwolnić pracownika, rozwiązując z nim umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia (dyscyplinarka). Podobnie rażącym przekroczeniem granic dozwolonej krytyki będzie oczernianie pracodawcy z użyciem słów wulgarnych czy potocznie uznanych za obraźliwe (np. nazywanie szefa idiotą). Jeśli pracownik publicznie (nie tylko w internecie) oskarża szefa albo swoich przełożonych o różnego rodzaju przewinienia, a zarzuty te nie znajdą następnie potwierdzenia w rzeczywistości, musi liczyć się ze zwolnieniem z pracy. Jako przyczynę wypowiedzenia umowy (która w wypadku wypowiadania umów, zawartych na czas nieokreślony musi być wskazana przez pracodawcę i odpowiednio uzasadniona) pracodawca może wskazać utratę zaufania do pracownika.

Ta utrata zaufania może wynikać również z faktu, iż w niektórych wypadkach krytykując swojego pracodawcę czy swój zakład pracy pracownik może naruszać również zasady współżycia społecznego, a ich przestrzeganie jest również jednym z jego podstawowych obowiązków.

Stopka autorska: dyscyplinarka – http://www.kadrywpraktyce.pl/jak-skutecznie-i-bezpiecznie-wreczyc-pracownikowi-dyscyplinarke/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 2)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz