Jak walczyć ze smogiem?

Smog to coraz poważniejszy problem w Polsce. Zawiesina zanieczyszczeń powietrza najczęściej powstaje w bezwietrzną pogodę. Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pojawia się zwłaszcza w sezonie grzewczym. Przyczyną powstawania smogu są przede wszystkim produkty spalania pochodzące z pieców na paliwa stałe np. węgiel.

Reklama

Co jest zawarte w smogu?

Smog jest złożony z różnych frakcji:

– PM10 to tzw pył zawieszony składający się z cząsteczek o wielkości poniżej 10 mikrometrów, który  powoduje kichanie, uczucie drapania w gardle i kaszel,

– PM 2,5 to pył o drobinach mniejszych niż 2,5 mikrometra, które wnikają do dolnych dróg oddechowych i mogą stać się przyczyną poważnych problemów zdrowotnych np. zwału serca,

– benzo(a)piren to węglowodór aromatyczny powstający podczas spalania węgle, drewna i odpadów, który podrażnia drogi oddechowe oraz spojówki, a także ma działanie rakotwórcze,

– gazy cieplarniane np. dwutlenek siarki, tlenek węgla, dwutlenek azotu.

Jak ograniczyć smog?

Przede wszystkim ważne jest zmniejszenie wykorzystywania paliw, które są przyczyną powstawania zanieczyszczeń. Konieczna jest także wymiana starych pieców na nowoczesne, które mają większą wydajność i generują mniej pyłów. Bardzo istotne jest także wprowadzanie zmian w dużych przedsiębiorstwach, które przyczyniają się do powstawania smogu. Takie organizacje powinny wprowadzać systemy zarządzania środowiskowego i dokonywać pomiarów powstających w nich zanieczyszczeń. Jednym ze sposobów jest wykonywanie badania śladu węglowego. Ślad węglowy to parametr, który określa wielkość emisji gazów cieplarnianych przez daną organizację, produkt lub proces. Monitorując poziom śladu węglowego można ocenić, czy przedsiębiorstwo ogranicza generowanie zanieczyszczeń. Więcej informacji o badaniu śladu węglowego można znaleźć tutaj:  http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/sustainability/Slad-weglowy Aby ograniczyć zagrożenie jakie niesie za sobą duże zanieczyszczenie powietrza warto stosować różnego rodzaju akcesoria antysmogowe np. maski, filtry powietrza, czy nawiewniki okienne.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz