Jak wyliczyć wymiar urlopu w 2014 roku?

Często podejmując pierwszą pracę lub zakładając firmę zastanawiamy się jaki wymiar urlopu będzie nam przysługiwał lub jak wyliczyć go naszym pracownikom. Zasady wyliczania urlopu są szczegółowo uregulowane w kodeksie pracy i okazuje się, że nie jest to takie trudne zadanie. Wyliczając wymiar urlopu należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników, które w poniższym artykule postaramy się nieco przybliżyć.

Reklama

Warianty urlopu

Rodzina na urlopiePodstawowym czynnikiem decydującym o wymiarze przysługującego urlopu jest posiadany staż pracy. Możliwe są dwa warianty: w przypadku stażu pracy wynoszącego mniej niż 10 lat, przysługuje urlop w wymiarze 20 dni, natomiast w przypadku stażu wynoszącego ponad 10 lat będzie to 26 dni. Staż pracy składa się z wszystkich okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Długość urlopu a wykształcenie

Niezwykle istotny jest także fakt, że do stażu pracy wliczane są nie tylko okresy, w których pracownik zatrudniony był na podstawie umowy o pracę, ale również okresy studiów, nauki w szkołach zawodowych, policealnych i ogólnokształcących szkołach średnich. I tak np. za studia wyższe przysługuje 8 lat stażu, za naukę w szkole zawodowej, w zależności od jej charakteru przysługuje  od 3 do 5 lat stażu, natomiast za naukę w szkole średniej ogólnokształcącej i policealnej przysługuje odpowiednio 4 i 6 lat stażu. Należy pamiętać, że podane wyżej okresy nie podlegają sumowaniu, a wymiar urlopu jest również zależny od tego, w jakim wymiarze czasu jest zatrudniona dana osoba.

Obliczanie długości urlopu

Kodeks pracy wyróżnia jeszcze dwa inne przypadki, które decydują o wymiarze urlopu przysługującego pracownikowi. Jeżeli pracownik podejmuję swoją pierwszą pracę, to z każdym miesiącem przepracowanym w roku kalendarzowymu, w którym został zatrudniony zyskuje prawo do 1/12 przysługującego mu urlopu. W przypadku, gdy jest to kolejna praca zawodowa przysługuje wymiar urlopu proporcjonalny do przepracowanego okresu u aktualnego pracodawcy. A zatem jeżeli pracownik podejmuję swoją kolejną pracę 1 kwietnia i będzie pracował do 30 czerwca to przysługuje mu wymiar urlopu proporcjonalny do tego okresu.

Częstym problemem jest także, zwłaszcza w przypadku osób dopiero rozpoczynających swoją karierę zawodową, kwestia tego jaki wymiar urlopu przysługuję po przepracowaniu np. pierwszego miesiąca. Zgodnie z kodeksem pracy jest to 1/12 całkowitego wymiaru przysługującego urlopu, czyli około 1,66 dnia.  A zatem jest to jeden dzień czy dwa dni urlopu? Również ta kwestia jest uregulowana przez kodeks. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się do pełnego dnia, podobnie postępuję się w przypadku niepełnego miesiąca pracy, który również jest zaokrąglany do pełnego miesiąca.

Podsumowując, najważniejszym elementem przy wyliczaniu urlopu jest dokładne udokumentowanie przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej oraz ścieżki edukacyjnej.

 

Stopka autorska: prawo – http://eprawo.org

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz