Podejście MoR – metodyka zarządzania ryzykiem

Choć zarządzanie ryzykiem jest jednym z kluczowych zagadnień w każdej firmie myślącej nie tylko o utrzymaniu, ale również o poprawie swojej pozycji rynkowej, nie każda jest w stanie zarządzać nim w sposób konsekwentny. Bardzo często okazuje się, że na konkretne decyzje wpływ mają przede wszystkim impulsy i chwilowe nastroje, w dłuższej perspektywie okazuje się zaś, że działania pozornie słuszne nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Reklama

sala konferencyjnaPodejście MoR to rozwiązanie, które sprawdza się w odniesieniu do takich właśnie firm, udziela bowiem wskazówek odnoszących się do zarządzania ryzykiem w zależności od tego, czy mówimy o krótko-, czy tez długoterminowych celach konkretnego przedsiębiorstwa. O ryzyku mówimy bez względu na to, czy mamy do czynienia z bieżącą działalnością firmy, czy też z działaniami podejmowanymi w dłuższej perspektywie. Ponieważ jednak samo ryzyko nie zawsze jest pochodną tym samych czynników, również zarządzanie ryzykiem w każdym przypadku powinno wyglądać inaczej. Podejście MoR dzieli cele firmy na te, które mają być realizowane w dłuższym, średnim oraz krótszym okresie, w każdym przypadku zaleca przy tym inne działania. Choć jednak określone działania muszą być dostosowane do indywidualnych sytuacji, a postępowanie schematyczne nigdy nie jest zalecane, podejście MoR zakłada, że efektywne zarządzanie ryzykiem zawsze musi spełniać określone warunki. Warunki te (określane też mianem pryncypiów zarządzania ryzykiem) to nie tylko zgodność działań podejmowanych przez pracowników firmy z celami oraz dopasowanie ich do indywidualnego kontekstu, ale również jasne reguły, gwarancja wsparcia w procesie podejmowania decyzji i ciągłe doskonalenie podejmowanych działań tak, aby zarządzanie ryzykiem przynosiło coraz lepsze rezultaty. Listę pryncypiów zarządzania ryzykiem o wspierającą kulturę i wymierne efekty, każdemu zagadnieniu wypada przy tym poświęcić tak samo wiele uwagi, jeśli liczy się na satysfakcjonujący efekt końcowy.

Podejście MoR pozwala na zarządzanie ryzykiem w sytuacji, w której funkcjonowanie firmy nie jest w żaden sposób zachwiane, w czasie specjalnych szkoleń osoby zainteresowane jego wykorzystaniem w praktyce mogą jednak przekonać się o tym, że mówimy o systemie przewidującym nieoczekiwane zdarzenia. Można zatem liczyć na wskazówki ułatwiające eliminowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, czy też tego, które rodzi się w sytuacji kryzysowej, również takie sytuacje nie powinny bowiem wstrząsać przedsiębiorstwem.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz