Błąd w sztuce lekarskiej? W jaki sposób dochodzić odszkodowania

Pobyt w szpitalu dla każdego z pacjentów jest momentem ogromnego stresu, strachu oraz eliminowania zagrożenia dla naszego zdrowia i życia. Nowoczesna medycyna zmieniając się i rozwijając, ma na celu eliminowanie nieprawidłowości wynikających ze schorzeń, z jakimi zgłaszają się pacjenci.

Reklama

Nieprawidłowości w leczeniu

W piśmiennictwie prawniczym i lekarskim błędy lekarskie zostały podzielone na trzy, podstawowe podkategorie:

-błąd diagnostyczny, (rozpoznania),

-błąd terapeutyczny (błąd w leczeniu),

-błąd rokowania (błąd prognozy).

Warto podkreślić, iż błędem w sztuce lekarskiej są zachowania zarówno lekarzy, jak i personelu medycznego, pozostające w sprzeczności z wiedzą i praktyką stosowaną w nowoczesnej medycynie.

Pojęcie błędu sztuki lekarskiej traktowane jest jednak dość wąsko. Niedbalstwo jak nieprawidłowo podany zastrzyk, wadliwość sprzętu medycznego, pozostawienie ciał obcych w polu operacyjnym, na gruncie cywilno-prawnym uznawane są za naruszenia zasad i reguł postępowania, jednak nie dają możliwości oskarżenia specjalisty o błąd w sztuce.

Co zrobić, kiedy pacjent czuje się poszkodowany?

Każdemu z pacjentów przysługuje prawo do ubiegania się odszkodowania przed sądem. Dodatkowo powołana została Wojewódzka Komisja do Spraw Orzeczenia o Zdarzeniach Medycznych, której celem jest przyspieszenie postępowania oraz niższe koszty związane z procedurą dochodzeniową.

Działania w praktyce?

Po zebraniu dokumentacji medycznej pacjent powinien udać się do kancelarii prawnej, której działania obejmują informację ubezpieczyciela o wszczynanym postępowaniu, co daje możliwość pozasądowego rozwiązania sprawy. Jednak gdy pacjent otrzymuje negatywną odpowiedź na swoje żądanie lub uznaje, że odszkodowanie jest nieadekwatnym do poniesionej szkody ma możliwość sądowego rozpatrzenia sprawy.

Warto jednak nadmienić, że powołanie biegłych, analiza indywidualnego przypadku, wyjaśnienie wszelkich stawianych zarzutów, uprawomocnienie się wyroku często powoduje, że zakończenie postępowania i wypłata odszkodowania trwa lata.

Zgłoszenie sprawy do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzeczenia o Zdarzeniach Medycznych znacznie skraca czas zamknięcia postępowania, po dokładnej analizie sprawy, zapoznaniu się z dokumentacją medyczną komisja przychyla się do wniosku pacjenta lub go odrzuca. Koszty tej drogi rozstrzygania sporu to około 200 złotych opłaty stałej od wniosku do Komisji.

O czym warto pamiętać?

Prawo chroni zarówno pracowników placówek medycznych, jak i pacjentów. Kiedy nasze zdrowie zostaje narażone na niebezpieczeństwo, czujemy, że opiekujący się nami specjaliści nie dopełnili swoich obowiązków, mamy prawo do ubiegania się o odszkodowania. Nie bójmy się reagować!

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 9.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz