Czy szkolenia BHP i badania lekarskie są potrzebne przy umowie cywilnoprawnej?

Umowy cywilnoprawne, czyli inaczej umowy zlecenia oraz o dzieło są teraz coraz powszechniej zawierane. Głównie dotyczą one młodych osób, niemniej ze względu na fakt, że nie generują one tak wysokich kosztów dla pracodawcy jak umowa o pracę, są wykorzystywane na licznych stanowiskach i dla różnych pracowników, niestety, czasami niezgodnie z przepisami prawa. Minusem jest też to, że osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych nie są chronione przez Kodeks pracy. Pojawia się w związku z tym często pytanie – czy potrzebne jest wówczas szkolenie BHP oraz badania lekarskie?

Reklama

Przepisy prawa niejasne

Jak wynika z analizy przepisów, nie ma niestety jasnego stanowiska, czy rzeczywiście badania i szkolenia BHP są niezbędne. Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu pracy konieczne jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zadań nawet wtedy, gdy są to pracownicy zatrudnieni na podstawie innej niż stosunek pracy, wykonując pracę w zakładzie pracy lub innym wyznaczonym przez pracodawcę miejscu. Przepisy te obejmują również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w zakładzie pracy czy miejscu wskazanym przez pracodawcę. Z drugiej strony jednak pomiędzy pracodawcami i pracownikami nie zachodzi stosunek pracy, tak jak w przypadku umowy o pracę, dlatego pracodawca nie ma stricte obowiązku skierowania pracowników na badania lekarskie oraz szkolenia BHP.

Szkolenia i badania jednak rekomendowane

Jednak dla podwyższenia poziomu bezpieczeństwa pracy, co ma zarówno plusy dla pracowników, jak i dla pracodawcy, warto organizować szkolenia BHP i korzystać z badań lekarskich. W ten sposób wie on, czy wybrane osoby mają właściwy stan zdrowia do wykonywania powierzonych im zadań, także atutem przeszkolenia jest lepsza znajomość stanowiska pracy przez pracownika, co zmniejsza ryzyko występowania wypadków przy pracy czy chociażby zniszczenia narzędzi pracy. Warto też wskazać, że zgodnie z przepisami prawa to pracodawca będzie podmiotem odpowiedzialnym za wszelkiego rodzaju wypadki i niedociągnięcia w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki wszystkim osobom przebywającym w danym zakładzie pracy. Zatem chociaż pomiędzy pracownikiem z umową cywilnoprawną a pracodawcą nie zachodzi zwykły stosunek pracy jak przy umowie o pracę, należałoby jednak korzystać wtedy ze szkoleń BHP wstępnych i okresowych oraz badań lekarskich. Koszty związane z tego rodzaju procedurami wcale nie są wyjątkowo wysokie, dlatego warto z nich skorzystać, aby mieć pewność, że każda osoba wykonująca zlecone zadania będzie do nich odpowiednio przygotowana.

Stopka autorska: Więcej na temat szkleń BHP można znaleźć na stronie  ochronapracy.com

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz