Gdzie stosuje się kotły przemysłowe?

Kotły parowe i wodne znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle w zakresie różnych jego gałęzi, w tym zwłaszcza w przemyśle energetycznym, gospodarce elektrociepłowniczej, a także w innych, różnorodnych gałęziach przemysłu, w których zachodzi potrzeba wytworzenia oraz dostarczenia do poszczególnych urządzeń energii cieplnej w postaci pary. Kotły przemysłowe stosowane są ponadto także w małych gospodarstwach domowych, gdzie wspierają istniejące rozwiązania techniczne takie jak oczyszczalniki czy instalacje cieplne i energetyczne. W warunkach domowych kotły wodne i parowe często wykorzystuje się do zasilania instalacji centralnego ogrzewania C.O. budynków mieszkalnych oraz innego rodzaju obiektów, w tym także budynków o przeznaczeniu rolniczym, a także do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Podstawowym spektrum zastosowań kotłów wodnych i parowych pozostaje jednak szeroko rozumiany przemysł, gdzie możliwe jest optymalne wykorzystanie zalet i możliwości, jakie daje korzystanie z kotłów przemysłowych.

Reklama

Kierując się ogólną definicją powtarzaną w poszczególnych podręcznikach, ogólna nazwa kotła zarezerwowana została dla urządzeń służących do wytwarzania gorącej pary lub wody. W ślad za wytwarzanym „nośnikiem” energii wyróżnia się kotły wodne (wytwarzające gorącą wodę), a także kotły parowe (które wytwarzają parę wodną o określonej temperaturze). Na cele przemysłowe dokonuje się ponadto rozróżnienia na dwa rodzaje urządzeń: wytwornice pary (wytwarzające parę bez wykorzystania dodatkowego paliwa energetycznego), a także kotły płomienicowo-płomieniówkowe (przetwarzające energię dostarczaną z paliw na energię cieplną). Najczęściej wykorzystywane w gospodarce elektrociepłowniczej są duże wytwornice pary, które umożliwiają spalanie różnego rodzaju surowców kopalnianych, takich jak na przykład węgiel kamienny i węgiel brunatny. W urządzeniach tego rodzaju możliwe jest uzyskanie do 3500 ton pary wodnej na godzinę, której ciśnienie wynosi do 300 barów, zaś temperatura dochodzi do 620 stopni Celsjusza. Drugi z rodzajów kotłów przemysłowych – kotły płomienicowo-płomieniówkowe stosowane są częściej w średnich i małych instalacjach przemysłowych, wspierając produkcję spożywczą, papierniczą i inne. W tego rodzaju procesach przemysłowych występuje bowiem zapotrzebowanie na gorącą wodę lub parę o ciśnieniu mniejszym, aniżeli w przypadku wytwornic pary. Kotły płomienicowo-płomieniówkowe często stosowane są też w obiektach użyteczności publicznej takich jak hotele lub szpitale.

Rosnące w ostatnich latach zainteresowanie kotłami przemysłowymi wynika z wielu korzyści, jakie dają one w porównaniu do alternatywnych źródeł wytwarzania energii. Dzięki ich wykorzystaniu możliwa jest redukcja emisji spalania do atmosfery, zminimalizowanie natężenia hałasu, a także zredukowanie ilości paliwa oraz energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie produkcyjnym, przy jednoczesnym zmniejszeniu strat cieplnych towarzyszących wytwarzaniu energii. Wszystkie te cechy sprawiają, że kotły te coraz częściej wybierane są przez przedsiębiorców poszukujących optymalnych dla nich rozwiązań energetycznych.

Więcej informacji na: http://www.babcock-wanson.pl/produkty_kotly_przemyslowe.aspx

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz