Jak uzyskać rekompensatę za posiadanie na swojej nieruchomości urządzenia przesyłowego?

W sierpniu 2008 roku do Kodeksu cywilnego wprowadzono przepisy o służebności przesyłu mające pomóc w uregulowaniu stosunków prawnych pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą, który wybudował bądź ma zamiar wybudować na terenie należącym do innej osoby urządzeń przesyłowych.

Reklama

Jakie możliwości ma właściciel, gdy dowie się, że na jego nieruchomości planowana jest budowa urządzenia elektrycznego?

linia energetycznaJedną z możliwości jest nie wyrażenie zgody na takie działanie, jednak w tym przypadku przedsiębiorca na mocy przepisu o służebności przesyłu może wnioskować o jego ustanowienie.
W momencie, w którym zostałoby ono ustanowione na rzecz przedsiębiorcy, otrzymałby on zgodę na budowę, bez względu na zdanie właściciela, który po rozstrzygnięciu sprawy uzyskałby wynagrodzenie, które odzwierciedlałoby wartość przyszłych czynszów dzierżawnych właściwych dla zajmowanej części nieruchomości.

Drugą możliwością i prawdopodobnie przynoszącą korzyści dla obu stron jest umowa, w której ustanowiona zostaje służebność przesyłu urządzeń, których budowa jest planowana. Jest to jedna z metod uzyskania odszkodowania za teren przeznaczony pod budowę urządzeń elektrycznych.

W przypadku, gdy właściciel działki wyraża zgodę na służebność przesyłu a przedsiębiorca nie wyraża na to zgody – właściciel ma możliwość wystąpienia w formie aktu notarialnego o ustanowienie służebności przesyłu na jego korzyść i żądać odpowiedniego wynagrodzenia.

Przepisy służebności przesyłu mają na celu określenie zasad i zakresu działań przedsiębiorcy na cudzej nieruchomości. Umowa musi również regulować wysokość wynagrodzenia za służebność oraz zasady płatności przez przedsiębiorcę.

Służebność przesyły pozwala na uregulowanie statusu sieci energetycznych, jednak wiele przypadków nie zostało jeszcze rozstrzygniętych prawnie – właściciele działek mają prawo żądać wynagrodzenia za korzystanie z gruntu nawet za 10 lat wstecz.

Przedsiębiorca przed budową linii energetycznych powinien od właściciela nieruchomości dostać zgodę na umieszczenie na niej urządzeń energetycznych bądź linii przesyłowych. W większości przypadków jednak proces ten nie został w żaden sposób uregulowany. Właściciele nieruchomości, na których postawiono już urządzenia elektryczne często nie mają możliwości przebudowy swojego domu bądź wykorzystania swojej działki w dowolny sposób. Do tej pory nie uzyskali wynagrodzenia za okres, w którym oddawali pod dzierżawę część swojej nieruchomości.

Każdy właściciel działki ma prawo ubiegać się odszkodowania za korzystanie z jego gruntu w poprzednich latach. Zanim jednak o nie wystąpi musi spełnić kilka warunków, które pozwolą mu wystąpienie o służebność przesyłu.

Pierwszą czynnością, jaką trzeba wykonać jest skompletowanie dokumentów dowodzących, że jesteśmy właścicielami gruntów. Należy sprawdzić odpisy z księgi wieczystej, szczególną uwagę należy zwrócić na wpisy w dziale III, w którym mogłaby być umieszczona służebność lub jakiekolwiek inne prawo zakładu energetycznego. W momencie, gdy okaże się, że służebność została już zasądzona – oznacza to, że zostały prawnie uregulowane zasady korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę. Do dokumentów, które potwierdzają prawo własności nieruchomości należy także akt notarialny oraz postanowienie sądu.

Kolejnym krokiem jest zdobycie informacji na temat urządzenia znajdującego się na działce. W tym celu należy sprawdzić w jakiej odległości od granicy działki znajduje się urządzenie, jakich jest rozmiarów – pozwoli ustalić jaki obszar został trwale wyłączony z użytkowania i jaka jest wartość umieszczonego tam urządzenia. Warto również zdobyć kopię mapy zasadniczej, na której będą zaznaczone urządzenia na działce. Gdy właściciel gruntu, bądź jego prawny poprzednik zawierał umowę z właścicielem urządzeń, bądź posiada decyzje dotyczące budowy tych urządzeń na jego terenie – powinien wszystkie dokumenty dostarczyć swojemu przedstawicielowi prawnemu. Należy szczegółowo przyjrzeć się dokumentom nieruchomości w celu sprawdzenia czy mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania?

Sposobem, który działa na korzyść przedsiębiorcy, pozwalającym na nabycie części dzierżawionej nieruchomości, na której wybudował urządzenie energetyczne jest zasiedzenie. Polega ono na jej nabyciu na skutek samoistnego posiadania nieruchomości przez określony czas. Posiadacz samoistny to osoba, która zachowuje się jak właściciel nieruchomości: korzysta z niej jak jej prawowity właściciel, wykonuje jego obowiązki, dba o nieruchomość i traktuje ją jak swoją własność. W tych przypadkach sąd może uznać przedsiębiorcę za samoistnego właściciela, tym samym prawowity właściciel nie otrzyma odszkodowania za dzierżawę. W tym przypadku jest to 30 lat. Trzeba więc upewnić się, czy przez okres ostatnich 30 lat teren, na którym jest urządzenie był wykorzystywany przez przedsiębiorcę.

Źródło: http://www.odszkodowaniaenergetyczne.pl

Stopka autorska: http://www.odszkodowaniaenergetyczne.pl – http://www.odszkodowaniaenergetyczne.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz