Jak zbudować skuteczną strategię inwestycyjną na rynek Forex?

Słuchając historii osób, które straciły środki pieniężne inwestując na Giełdzie Papierów Wartościowych czy też na rynku Forex, można wysunąć istotny wniosek – to czy osiągniemy sukces, zależy od obranej strategii inwestycyjnej. Wspólnym mianownikiem porażki inwestycyjnej są m.in. przypadkowo zawierane transakcje, brak przemyślanego zarządzania kapitałem oraz ślepe podążanie za wskazówkami „magicznych” guru rynku. Aby wyeliminować najczęstsze przyczyny porażek inwestycyjnych, wystarczy stworzyć strategię i podążać według jej reguł. Jeśli uda nam się stworzyć skuteczną strategię inwestycyjną, to jesteśmy na dobrej drodze do zarabiania. Zatem, jaką strategię należy obrać? Jak stworzyć skuteczną strategię?

Reklama

Zacznijmy od samego początku. Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czy na pewno mamy odpowiedni kapitał, aby zacząć inwestować. Jeśli jesteśmy w posiadaniu środków pieniężnych, które nie będą nam w najbliższym czasie potrzebne, można powiedzieć, że tak, mamy kapitał. Niestety, często zdarzają się sytuacje, że kapitałem inwestycyjnym są pieniądze przeznaczone na inne cele, np. na bieżące rachunki lub są to kwoty pożyczone. Pieniądze, które chcemy inwestować, muszą należeć do nas i muszą to być środki nadmiarowe. Inaczej już na starcie nakładamy na siebie olbrzymią presję psychiczną – co zrobimy w sytuacji utraty tych środków? Skąd wziąć kolejną pożyczkę, aby oddać pierwszą? Za co opłacimy rachunki? Utrata pieniędzy przeznaczonych na inne cele jest znacznie dotkliwsza niż pomniejszenie lub całkowita strata kapitału „wolnego od zobowiązań”. Presja psychiczna negatywnie wpływa na podejmowane decyzje inwestycyjne i zaburza realne postrzeganie sytuacji na rynku.

Jeśli już wiemy, że posiadamy wolne środki pieniężne oraz jesteśmy zdecydowani podjąć ryzyko i spróbować swoich sił na rynku, możemy śmiało przejść do drugiego kroku.

Drugim etapem tworzenia strategii inwestycyjnej jest zdefiniowanie, przy pomocy dowolnego narzędzia, momentów wejścia na rynek. Tak naprawdę nie ma większego znaczenia jakie to będzie narzędzie, ważne, aby było nieskomplikowane i umożliwiało przeprowadzenie szybkiej analizy. Mogą to być: Price Action, poziomy Fibonacciego, średnie kroczące lub jakiś wskaźnik. Chodzi o to, aby dokładnie opisać warunki jakie muszą zaistnieć, żeby można było otworzyć pozycję.

Znając wysokość kapitału, który jesteśmy w stanie przeznaczyć na inwestowanie oraz wiedząc kiedy otwierać pozycję, możemy przystąpić do określenia parametrów ryzyka. Strategia inwestycyjna musi określać, ile procent kapitału ryzykujemy w pojedynczej transakcji. Najlepiej, żeby nie było to więcej niż 1-2%. Jednocześnie, należy założyć wielkość stoplossa, który powinien wynosić co najmniej 15 pipsów. Znając te wielkości, możemy obliczyć maksymalną wielkość pozycji spełniającą zadane parametry. Wszystkie te czynności składają się na nasz system zarządzania kapitałem, mający bezpośredni wpływ na wysokość naszych zarobków. Wraz ze zdobywaniem doświadczenia na rynku, można zacząć modyfikację poszczególnych parametrów w celu optymalizacji zarobków.

Mając zdefiniowane momenty wejścia oraz opracowany system zarządzania kapitałem możemy dodatkowo ustalić sobie kilka zasad, których przestrzeganie pomoże nam w skutecznym realizowaniu strategii. Jako przykłady takich zasad można wymienić:
– prowadzenie dziennika transakcji, w którym szczegółowo opisujemy powody zawarcia transakcji, nasz stan emocjonalny, wielkość pozycji i rezultat,
– określenie, kiedy z definicji trzymamy się z dala od rynku, np. momenty publikacji ważnych danych makroekonomicznych, wystąpień Bena Bernanke, itp.,
– określenie par walutowych, na których prowadzimy handel,
– określenie godzin, w których handlujemy.
Takich zasad można sobie wiele wyznaczyć, ale należy pamiętać, że musimy konsekwentnie ich przestrzegać.

Zaprezentowane wyżej rady to absolutne minimum, które uchroni nas przed wyzerowaniem rachunku. Nikt i nic nie może zapewnić nam zysków, ale stworzenie i podążanie wybraną strategią, dzięki której zminimalizujemy ryzyko porażki inwestycyjnej, sprawi, że na samym starcie będziemy lepszymi inwestorami niż 95% graczy na rynku.

Stopka autorska: http://price-action.pl/ –  Price Action

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz