Spadek – kto dziedziczy po śmierci spadkodawcy?

W momencie śmierci spadkodawcy jego prawa i obowiązki przechodzą na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów uregulowanych w kodeksie cywilnym. Po jego śmierci, wszystkie osoby, które mieszkały z nim mogą korzystać z jego domu i urządzeń domowych w ciągu trzech miesięcy od momentu otwarcia spadku.

Reklama

Kto może zostać powołany do spadku?

spadek

Powołanie do spadku może wynikać z ustawy bądź z testamentu, w przypadku, gdy spadkodawca nie oświadczył swojego testamentu dochodzi do wspólności majątku spadkowego.

Dotyczy on wszystkich spadkobierców, którym po śmierci spadkodawcy przypada majątek. W pierwszej kolejności będą to dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek – będą oni dziedziczyć w równych częściach. W przypadku, gdy syn bądź córka spadkodawcy nie dożyli momentu dziedziczenia – ich część przepisuje się na ich dzieci – również w równych częściach. Każdy ze spadkobierców może dowolnie dysponować udziałem w przedmiocie za zgodą reszty spadkobierców. W przypadku, gdy zmarły nie posiadał dzieci – spadek zostanie przekazany w połowie małżonkowi a w jednej czwartej każdemu z rodziców. W sytuacji, w której spadkodawca nie posiadał małżonka i dzieci – cały spadek przypada rodzicom zmarłego.

Dzielenie spadku dokonywane jest przy pomocy umowy pomiędzy wszystkimi spadkobiercami lub za pomocą orzeczenia sądu, o który może wystąpić każdy ze spadkobierców. W momencie, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość – umowa pomiędzy spadkobiercami powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W przypadku dziedziczenia ustawowego, w którym dział spadku odbywa się między zstępnymi bądź zstępnymi i małżonkiem, mają oni obowiązek do zaliczenia na schedę spadkową wszystkich otrzymanych darowizn a także zapisów windykacyjnych. Tylko w przypadku, gdy spadkodawca jasno określił ich przynależność – spadkodawcy nie są zobowiązani do wnoszenia ich do schedy.

Kto może być uznany przez sąd za niegodnego spadkobiercę?

Niedogodny spadkobierca to taki, który dopuścił się celowo ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania poprzedniego testamenty pod presją bądź umyślnie zniszczył bądź zniszczył jego testament. W tym przypadku osoba ta zostaje wyłączona od dziedziczenia – tak jakby nie dożył chwili otwarcia spadku. Dodatkowo każdy spadkobierca ma prawo do żądania, by uznać innego spadkobiercę za niegodnego. Musi to jednak nastąpić w terminie maksymalnie roku od momentu, w którym którykolwiek ze spadkobierców dowiedział się o niegodnym zachowaniu innego.

We współpracy z Ksiegarnia.LexisNexis.pl

Stopka autorska: Ksiegarnia.LexisNexis.pl – http://www.ksiegarnia.lexisnexis.pl/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz